Anbefaler sammenslåing: – Forslaget var som forventet

Sorenskriver for begge tingrettene på Romerike, Odd Magne Gjerde, var ikke overrasket over rapporten som ble overlevert på tirsdag.