Mange overgrep mot barn blir aldri oppdaget

Av

Mangel på ressurser gjør at mange tilfeller av vold eller overgrep mot barn aldri blir avdekket. Det viser en ny rapport.

DEL

I rapporten slås det fast at tverrfaglige team er viktige for å avdekke vold og overgrep mot barn, men at det er for få av dem, melder NRK.

Er det tydelig mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep, skal dette meldes videre til politi eller barnevern. Men ofte er mistanken mer vag, og de som er urolig for et barn, kan ha behov for å drøfte saken. Det er i slike tilfeller at de tverrfaglige rådgivningsteamene er en viktig støtte.

– Vi tror flere saker hadde blitt avdekket om slike konsultasjonsteam hadde vært et reelt landsdekkende tilbud, sier Mildrid Tonheim, seniorforsker ved forskningsinstituttet Norce.

Rapporten avdekker at det mangler en sentral styring av teamene og at en manglende og uklart ansvarsfordeling fører til et dårlig tilbud. Samtidig er det store regionale forskjeller, og de langt fleste teamene befinner seg i Hordaland og Rogaland.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har bestilt evalueringen.

– Bufdir vil arbeide videre med anbefalingene fra rapporten og blant annet vurdere om det bør være statlige føringer for ordningen, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir.

Artikkeltags