Politiet flytter våpenforvaltning fra Lillestrøm

FLYTTES UT AV ROMERIKE: Våpenforvaltningen til Øst politidistrikt blir flyttet til Råde. Det betyr at det ikke lenger er mulig å få svar på våpenrelaterte spørsmål på Romerike.

FLYTTES UT AV ROMERIKE: Våpenforvaltningen til Øst politidistrikt blir flyttet til Råde. Det betyr at det ikke lenger er mulig å få svar på våpenrelaterte spørsmål på Romerike. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Øst politidistrikt opplyser at all våpenforvaltning flyttes fra Lillestrøm til Råde i midten av september.

DEL

For publikum betyr det at det fra 17. september ikke vil være mulig å møte i Lillestrøm i forbindelse med generelle våpenspørsmål.

– Våpensøknader og våpen og ammunisjon til destruksjon kan imidlertid fortsatt leveres ved enhver politistasjon eller lensmannskontor i distriktet, sier Heidi Vinsrud, leder av forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt.

I dag er våpenforvaltningen geografisk plassert på to steder, i Råde og Lillestrøm.

– Antallet personer som fysisk har møtt opp i Lillestrøm er så lite at det ikke er ressursmessig forsvarlig å betjene en egen informasjonsskranke. Vi velger å bruke disse ressursene til saksbehandling, sier Vinsrud.

– Spørsmål om behandling av våpensøknader eller annet våpenrelatert kan fortsatt rettes til våpenforvaltningen via telefon 02800, eller e-post-adressen post.ost@politiet.no. Man kan også møte opp ved forvaltningsseksjonen i Råde, om man foretrekker det, for å få svar på generelle spørsmål.

Bakgrunnen for flyttingen er Politidirektoratets føring om at det kun skal være ett våpenkontor per politidistrikt.

– Vi får nå samlet kompetansen på ett sted, noe som vil gi mer kvalitet i behandlingen av våpensøknader og andre saker som har med våpen å gjøre. Søknader om våpentillatelse og innlevering av våpen og ammunisjon kan fortsatt gjøres ved enhver politienhet i distriktet, så publikum vil i liten grad bli berørt, sier Vinsrud.

Se www.politiet.no for åpningstider og mer informasjon om våpentillatelse, våpenkort og annet våpenrelatert.

Artikkeltags