Etter over 40 år i tjenesten henger han uniformen på plass: – Jeg kommer til å savne å være en del av pakka

Romeriking og en av Norges mest kjente innsatsledere henger nå uniformen fra seg for godt etter 41 år i tjeneste.