– Det er kritisk lav bemanning hos politiet på Gardermoen, sier verneombud og vaktleder Randi Nymoen ved Gardermoen politistasjon.

Både for Grenseseksjonen og Operativseksjon vil store deler av sommeren være helt nede på minimumsbemanning. Noe som betyr at på mange dager vil det kun være en patrulje med to tjenestemenn til stede i terminalen.

For Grenseseksjonen vil det til tross for at de har fått inn ferievikarer være langt under det faktiske behovet.

Passkontrollen vil være sprengt i de hektiske sommerukene.

– Totalt er det 175 stillinger ved flyplassen, men med stillinger som står ledige, vikariater som ikke blir forlenget, sykemeldinger, ferie, permisjoner og lignende er vi nå nede i 150 som er besatt, forteller Nymoen.

Ifølge beregninger gjort av politistasjonens ledelse på Gardermoen (se egen sak) er behovet rundt 230 ansatte denne sommeren.

– Jeg er alvorlig bekymret for helsen til de ansatte, spesielt Grenseseksjonen, sier hun.

LES OGSÅ: Akutt pengemangel i politiet på Romerike: – Vi klarer ikke å levere den tjenesten vi skulle ønske

– Alvorlig bekymret

Sammen med hovedverneombud for funksjonell enhet Romerike, Audun Martinsen forteller hun hvordan situasjonen oppleves av de ansatte ved Norges største flyplass.

– Vi må prioritere, Grensekontroll og sikkerhet er alltid førsteprioritet. Derfor er politiposten den første som blir stengt når vi er så få. Dette gjør at vi ikke har kapasitet til å utstede nødpass og heller ikke ta imot anmeldelser eller andre service tjenester.

– Bemanningen er på et så lavt nivå at den nå er på et minimum, skyter Martinsen inn.

– Hvordan er situasjonen for de ansatte?

– Den er ille, når jeg sender ut en patrulje om morgenen må de haste fra et oppdrag til et annet. I mange tilfeller så ser jeg ikke patruljen før de er ferdige for dagen, illustrerer Nymoen.

Med seks prosent sykefravær ligger politistasjonen langt over snittet til andre stasjoner og lensmannskontorer i landet.

I passkontrollen er situasjonen enda verre. Der har sykefraværet vært hele 16 prosent, men ligger nå på 14 prosent.

– Folk arbeider seg syke, og jeg er alvorlig bekymret for situasjonen. Dette kan ikke fortsette og det er nettopp derfor vi nå er så åpne rundt våre arbeidsforhold, sier hun.

Martinsen forklarer at samtidig som flyplassen har blitt utvidet tiltrukket seg flere passasjerer har antall ansatte i politiet holdt seg stabilt.

– Gardermoen er et av de viktigste områdene i vårt politidistrikt. I stedet for at politiet får flere stillinger, går ressursene til øremerkede prosjekt, i tillegg må Gardermoen gi fra seg ansatte til andre prosjekter. Det fører igjen til færre ansatte.

LES OGSÅ: Reagerer på politikutt: – Flere bør ta regninga i store saker (RB+)

Kaos på grensa

Da RB var innom passkontrollen lørdag formiddag var det helt fullt i lokalet. En sivilt ansatt tjenestemann og tillitsvalgt, som ikke ønsker å bli navngitt, forklarer:

– I dag er det ganske rolig her. På de verste dagene så ser du knapt gulvet fordi det er så stappet med folk, sier han mens flere hundre reisende utålmodig venter på sin tur.

Siden 2000 har han jobbet som sivilt ansatt i politiet, men han har aldri hatt så dårlige arbeidsforhold som han har nå.

– Vi må sitte i fem-seks timer av gangen og vi har ikke mulighet til å gå på do eller få pause. Når du da vet at vi kontrollerer hvem som kommer inn i landet så vil de fleste at vi er opplagte og nøye med prosessen.

 

Rekker ikke pauser

– Senest i forrige uke spurte en av våre seksjonslederne en kollega om hvordan hun hadde det. Da brøt hun ut i gråt.

– Vi forsøker å tenke positivt slik at vi ikke blir preget av forholdene, men det er absolutt veldig krevende.

Han gir RB noen eksempler på hva slags uttalelser kollegene hans har kommet med:

«Jeg må gå hjem med mageknip og jeg kaster opp når jeg kommer hjem».

«Hver dag tar jeg med meg maten min inn i passboksen, fordi jeg vet at det ikke blir tid til pause»

– Jeg brenner virkelig for denne jobben, og da synes jeg det er trist at det er blitt slik som det er i dag, sier han.

For Nymoen skaper dette hodebry. Ofte må hun ta patruljer av gulvet i terminalbygget for at de skal kunne håndtere passkontrollen.

– Hvordan påvirker det den operative enheten?

– Det fører til at vi får et mindre synlig politi på flyplassen, noe vi absolutt ikke vil. Dessverre er det slik situasjonen er for øyeblikket. Vi har ikke tid til å være et synlig politi.

 

Har varslet arbeidstilsynet

Nymoen forteller til Romerikes Blad at hun har varslet arbeidstilsynet om forholdene på flyplassen.

– Jeg følte at jeg måtte varsle. Arbeidstilsynet krever nå innsyn i hva som gjøres for å forbedre situasjonen til de ansatte på Gardermoen, sier hun.

Allerede i 2011 fikk gamle Romerike politidistrikt pålegg fra arbeidstilsynet om at det måtte skapes et bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser på Gardermoen.

I 2013 ble dette igjen påpekt av verneombud Nymoen.

– Når situasjonen nå er blitt enda dårligere hadde jeg ikke annet valg enn å varsle arbeidstilsynet igjen.

Gardermoen politistasjon har et av landets mest komplekse oppdrag. Med alt fra patruljering, grensekontroll til tolloppdrag.

– Det hviler en del krevende internasjonale oppgaver på oss. Dette er ikke i dag tatt hensyn til når det gjelder antall ansatte.

Fungerende politistasjonssjef Elin Lien er klar over misnøyen fra de ansatte, og hun er også bekymret for situasjonen.

– Hvordan påvirker misnøyen ledelsen?

– Ledelsen ved Gardermoen politistasjon arbeider aktivt med å påvirke for å skaffe flere stillinger og ansatte. Vi er enige med vernetjenesten om at vi står ovenfor store utfordringer. Ledelsen og vernetjenesten har en konstruktiv dialog om hvordan vi skal følge opp i framtiden.

– Bemanningen er for lav

Lien erkjenner at bemanningen er for lav ved hovedflyplassen.

– Bemanningen er lav og det gjør at vi blir enda mer sårbare hvis den blir lavere. Jeg ønsker ikke å dramatisere situasjonen, men den er krevende. Ved akutt behov vil vi også få bistand fra politiet på Romerike og i Oslo, sier hun til RB.

Mens politiet i dag har 175 stillingshjemler ved Oslo Lufthavn, forteller Lien at de ved politistasjonen har beregnet det relle behovet til å være 230 stillinger.

– Vi får tjenesten til å gå rundt, men vi skulle ønske at det var flere å spille på idet vi ser at belastningen på den enkelte er stor.

– Går bemanningen ut over sikkerheten på flyplassen?

– Det er allikevel slik at det alltids er en risiko når bemanningen er lav og sykefraværet er høyt at det kan redusere sikkerheten. Men med samarbeidet mellom politi, Avinor og øvrige samarbeidspartnere mener vi at reisende kan ferdes trygt på flyplassen, selv med dagens bemanning, svarer Lien.

– Hva håper dere blir utfallet av kritikken fra de ansatte?

– Det vi håper på nå er at politikere og beslutningstakere innser at politiet på Gardermoen nøye må kalkuleres inn når veksten ved OSL blir planlagt. Myndighetene har ikke vært gode nok til å koble samferdsel med politioppgaver. Det investeres 14 milliarder i ny terminal, men politiets bemanning på Oslo lufthavn har ikke vært et tema hos beslutningstakerne. Det er viktig for oss at Gardermoen politistasjon rustes for å kunne løse oppgavene.

 

Må holde politivakta stengt

Til tross for politikernes ønsker, klarer ikke politiet ved flyplassen å holde politikontoret i terminalbygget åpen så mye som de egentlig skal.

Politiet gikk ut og fortalte at det i sommer ville bli umulig å få nødpass ved flyplassen i helgene i sommer. Det resulterte i skarp kritikk fra både lokale politikere og stortingspolitikere.

Blant de mest kritiske var Sverre Myrli (Ap):

– Sånn kan vi selvsagt ikke ha det. Denne saken kommer jeg til å be justisministeren rydde opp. Her er det noe med organiseringen som er riv ruskende galt, sa han, og ba justisministeen gripe inn.

Lien, sier at det var i samråd med Avinor at de ble enige om å stenge posten i helgene i sommer.

– For å bidra til raskere avvikling av passkøene ble vi enige med Avinor at vi skulle stenge nødpassutstedelsen i helgene. Det er ikke vanskelig å se at dette var en upopulær beslutning.

Til tross for dette fikk politiet beskjed, om at tjenesten skulle holde åpen.

– Nå er vi bedt om å likevel utstede nødpass. Det blir ikke flere ansatte av en slik beslutning, men vi må gjøre det beste ut av situasjonen og ser nå på tiltak for å holde tjenesten åpen.

Da RB var på flyplassen på lørdag, var kontoret stengt.