Sørhagen tok over ansvaret for politiet på Oslo Lufthavn 15. oktober 2009. Allerede den gangen ble politiposten ansett for å være underbemannet.

– Men det har aldri vært verre her enn nå, sier han til Romerikes Blad.

I helga ble politiet rammet av sykdom. Bemanningsproblemene førte både fredag og lørdag til at politiposten måtte stenge. Det gjør det blant annet umulig å skaffe seg nødpass, noe kun politiposten på Gardermoen utsteder i helgene. På en vanlig lørdag utstedes normalt mellom 10 og 30 nødpass.

Og ventetiden i passkontrollen var opptil tre timer på lørdag, ifølge NTB.

– Vi klarer ikke å få ressursene til å strekke til. Vi blir veldig sårbare dersom noen blir syke, sier Sørhagen, som avviser at det går på sikkerheten løs:

– I helga valgte vi sikkerheten foran service. Det må vi alltid gjøre, understreker Sørhagen, som er mer bekymret for de ansatte enn for sikkerheten.

– De ansatte sliter

Ifølge Sørhagen er det totalt 175 stillinger på Gardermoen politistasjon. 23 av dem står ubesatte, som følge av pengemangelen i politidistriktet som RB tidligere har skrevet om.

– Jeg vil anslå at jeg i dag mangler minst 50 stillinger for å få det til å gå rundt, sier Sørhagen.

Det er ikke første gang han tar bladet fra munnen. Også i 2011 ropte han varsku gjennom RBs spalter:

– Jeg har ansatte som sitter i passboden i åtte timer i strekk, uten spisepause eller muligheter til å gå på do. Det er snakk om rovdrift, som går på helsa løs. Politiet på Gardermoen er så underbemannet at det er på grensen til det uforsvarlige, sa han den gangen.

I 2016 er altså situasjonen enda mer prekær, ifølge Sørhagen.

– De ansatte sliter. Mange gruer seg for å gå på jobb, sier Sørhagen i dag.

– Hvem har ansvaret?

– Utfordringen er at vi er en del av det tidligere Romerike politidistrikt og må kjempe om midlene sammen med de andre driftsenhetene. Jeg ser på politireformen og den nye organiseringen som en mulighet.

Krever handling

Helgas bemanningskrise har ikke gått upåaktet hen i det politiske miljøet.

– Dette må det gjøres noe med umiddelbart. I første omgang må politietaten selv finne midler sammen med Politidirektoratet og sikre at passkontrollene kan gjennomføres på en skikkelig og trygg måte, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til NTB.

Hun sender ballen videre til justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Ressursene til politiet er et politisk ansvar. Det er justisministeren sin oppgave å sikre at dette skjer, slår hun fast.

Umiddelbart

Allerede søndag kveld fikk hun svar. Anundsen sørger for at politiet på Gardermoen nå får 14 nye stillinger for å redusere ventetiden i passkontrollen, ifølge NRK.

Ti av de nye stillingene vil være på plass allerede fra mandag, mens de neste fire vil være klare i løpet av uka.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er uansett ikke fornøyd med hvordan bemanningssituasjonen på Gardermoen er blitt håndtert av politiet.

– Det er en situasjon som er helt uholdbar, og som burde vært løst for lenge siden, sier han til NRK.

Også i juni varslet politiet ved Oslo Lufthavn at de ikke hadde kapasitet til å utstede nødpass. Den gang slo Anundsen fast at politiet skal yte publikum nødvendig service, som å utstede reisedokumenter, og politiposten ble likevel holdt åpen.

I juni hadde politidistriktet et møte med Politidirektoratet om situasjonen.

Nytt møte

– Vi venter på et nytt møte, sier Sørhagen, som avviser at stengingen av politiposten er en aksjon for å synliggjøre bemanningsproblemene.

– Sånt gjør vi ikke. Vi tar ansvar for de oppgavene vi har, slår han fast.

■ Søndag fikk Sørhagen «låne» folk fra de andre driftsenhetene på Romerike, slik at politiposten ble bemannet.

– Ikke skyld på politimesteren

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) reagerer på Anundsens kritikk av politiet.

– Det er veldig spesielt at justisministeren går løs på politimesteren. Det synes jeg rett og slett er et overtramp av justisministeren. Alle vet at det har vært for få stillinger på Gardermoen. Politimesteren kan ikke trylle fram nye politistillinger, og trenger mannskapene andre steder på Romerike. Dette kunne justisministeren ordnet opp i for to måneder siden. Jeg tok det opp, også i RB, før sommerferien, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli til RB.