Siden 2007 har privatetterforsker Tore Sandberg fra Kløfta jobbet for å kaste nytt lys over Orderud-saken.

Trippeldrapssaken på Orderud gård på Sørumsand er den mest omtalte straffesaken i Norge. Sandbergs oppdragsgivere, Per og Veronica Orderud, ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap.

Kristin Kirkemo Haukeland ble dømt til 16 års fengsel, og Lars Grønnerød til 18 års fengsel – også de for medvirkning til drap.

Har avdekket ti justismord

 

Ingen har innrømmet drapet på ekteparet Marie og Kristian Orderud og deres datter Anne natt til 23. juni 1999.

Noe drapsvåpen er heller ikke funnet.

Privatetterforsker Sandberg, som har avdekket ti mye omtalte justismord i Norge, har hele tiden ment at Per og Veronica Orderud ikke medvirket til drapene på Pers foreldre og søster.

11. mai lanseres nettstedet www.orderudsaken.no.

– Her følges Orderud-saken fra dag til dag. Vi presenterer nye bevis, oppsiktsvekkende opplysninger og dokumenter, intervjuer og annet som aldri tidligere er offentliggjort, forteller Tore Sandberg til Romerikes Blad.

Han ønsker ikke å røpe for mye, men nevner noen stikkord som vil bli behørig omtalt de neste ukene:

Jugoslavisk mafia, DNA-spor, nye analyser av bevis fra åstedet, dype familiekonflikter og prosjektilene som forsvant.

– Vi står overfor et annet motivbilde enn gårdstvisten. Det er et sammensatt motivbilde, bestående av blant annet private elementer og en kobling til jugoslavisk mafia, sier Tore Sandberg.

Sikker på uskyld

Det overordnede målet er at Gjenopptakelseskommisjonen skal gjenåpne straffesaken som rystet Norge.

Tore Sandberg er helt sikker på at det daværende ekteparet Per og Veronica Orderud ble uskyldig dømt i herredsretten og tingretten.

– Siden 2007 har jeg samlet inn dokumenter, bevis, filmklipp, avisomtaler og alt annet som kan belyse saken. I tillegg har jeg hentet inn ekspertise på de mange områdene jeg ikke er fagmann på. Jeg har også en rekke interessante intervjuer på print og film. Publikum vil få dette presentert dag for dag, forteller Sandberg.

Prosjektet starter med attentatsakene mot ekteparet Per Paust og Anne Orderud Paust fra sommeren 1998.

Attentatene

Anne Orderud Paust, forsvarsministerens personlige sekretær, oppdaget at en gjenstand var festet under bilen hennes 15. juli 1998. Senere samme dag konstaterte politiet at hun hadde kjørt på jobb med et halvt kilo sprengstoff under bilen. Sprengstoffet var imidlertid ikke utstyrt med tennsats.

12. august samme år ble det gjort forsøk på å tenne på i oppgangen der Anne Orderud Paust bor sammen med sin ektemann, Per Paust, i Oslo.

– Også i forbindelse med attentatsakene har vi nøstet fram nye opplysninger som bør være interessante for mange, sier Tore Sandberg.

Fakta om Orderudsaken

 • Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand.
 • 14. juni 1999 ble ekteparet Per og Veronica Orderud pågrepet og siktet for drapene. På det tidspunktet var allerede Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet etter brudd på våpenloven. Siktelsen mot de to sistnevnte ble skjerpet.
 • 22. juni 2001 ble ekteparet Orderud og Kirkemo dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap. Grønnerød ble dømt til 2,5 års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.
 • 5. april 2002 ble ekteparet dømt til 21 års fengsel. Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, mens Grønnerød fikk 18 års fengsel etter ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett.
 • Det har aldri kommet fram hvem som sto bak selve drapshandlingen.
 • Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet de er uskyldig dømt og privatetterforsker Tore Sandberg jobber med å få saken gjenopptatt.

 

Fakta om Tore Sandberg

 • Tore Sandberg (74) fra Kløfta har en karriere som journalist, forfatter og privatetterforsker.
 • Han er særlig kjent for sin innsats i flere justismordsaker.
 • Rundt 1990 kom han i kontakt med svenske Sten Ekroth, som mente Per Liland (1931–96) var blitt utsatt for et justismord. Sandberg begynte deretter å arbeide med Liland-saken, og Liland, som hadde sonet 14 år i fengsel, ble med hjelp av Tore Sandberg og andre frikjent for drap i 1994.
 • I 1998 engasjerte Sandberg seg i saken til Fritz Moen (1941–2005) som var blitt dømt for drapene på to unge jenter i henholdsvis 1976 og 1977. Han hadde sonet over 18 år i fengsel. I 2006, etter sin død, var Moen frikjent for begge drapene.
 • Siden 2007 har Sandberg jobbet for å renvaske Per og Veronica Orderud, som ble dømt for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård i 1999. I 1998 engasjerte Sandberg seg i saken til Fritz Moen (1941–2005) som var blitt dømt for drapene på to unge jenter i henholdsvis 1976 og 1977. Han hadde sonet over 18 år i fengsel. I 2006, etter sin død, var Moen frikjent for begge drapene.
 • Siden 2007 har Sandberg jobbet for å renvaske Per og Veronica Orderud, som ble dømt for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård i 1999.