Kirkemo og hennes bror hadde opprinnelig rettet arvekrav både mot Per og Veronica Orderud og Veronicas lillesøster. Arvestriden kommer etter at søstrenes mor døde.

– Saksøker har frafalt kravet mot min klient Per Orderud. Han skulle etter min mening aldri vært trukket inn i arvesaken. For øvrig har jeg ingen ytterligere kommentarer til saken, sier advokat Jon Alshus, prosessfullmektigen til Veronica Orderud og halvsøsteren, til NTB.

Søksmålet skal etter planen opp til behandling i Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm torsdag og fredag til uka. Siden saken nå skal behandles som en ordinær skiftetvist, kan det bli endringer i rettens opplegg, får NTB opplyst.

 

Engasjert for gjenopptakelse

Det var i mai i fjor at Kristin Kirkemo (44) og lillebroren tok ut stevning mot Per (63) og Veronica Orderud (46) – samt Veronica Orderuds lillesøster. Bakgrunnen for søksmålet er dødsfallet til moren i slutten av oktober 2016, ifølge VG.

Selve innholdet i kravet er så langt ikke kjent, men Alshus trekker selv fram morens engasjement for det tidligere ekteparet Orderuds forsøk på å få trippeldrapssaken fra 1999 gjenopptatt.

«N.N. (journ.anm. moren til halvsøsknene) ønsket å støtte arbeidet med en begjæring om gjenopptakelse for Per og Veronica Orderud. Det etter at privatetterforsker Tore Sandberg i 2007 ble engasjert i forbindelse med arbeidet. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet», skrev advokaten til VG i november i fjor.

Moren hadde opprettet et testamente og gavebrev, hvor fordelingen av arven ble bestemt. Prosessen rundt arveoppgjøret er «gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente», ifølge Alshus.

Avviser hele kravet

Alshus bekrefter overfor NTB at hans uttalelser den gangen fortsatt er gyldige, men vil ikke gi noen ytterligere informasjon om hva arvestriden går ut på. Begge parter i tvisten er opptatt av å få minst mulig oppmerksomhet rundt saken.

Begjærer Orderud-saken gjenopptatt: – Det vil komme opplysninger som i mitt hode er oppsiktsvekkende 

Kirkemos prosessfullmektig, advokat Lars Marius Holm, har ikke besvart noen av NTBs henvendelser.

Veronica Orderud og lillesøsteren avviser kravet fra Kirkemo og lillebroren helt og holdent, understreker Alshus.

(NTB)