Sandberg sier til RB at flere nye bevis nå skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi har et utelukkelsesbevis for de to og et svært stort antall begrunnelser for at saken må gjenopptas, sier Sandberg.

Navngir gjerningsperson

Overfor TV 2 sier Sandberg at en gjerningsperson er navngitt i gjenopptakelsesbegjæringen, men han ønsker ikke å gå ut med navnet offentlig. Han avslører imidlertid at det han kaller for den «tekniske bevislinjen» rundt de aktuelle våpnene blir tilbakevist i begjæringen.

– Denne tekniske bevislinjen har vi latt norsk og amerikansk våpenekspertise undersøke, og den konklusjonen som alle har bygget på forkastes helt og fullt, hevder han.

Per og Veronica Orderud trakk i 2011 en gjenopptakelsesbegjæring, fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet.

Ingen dømt for drap

Det spesielle med Orderudssaken er at ingen er blitt dømt for å ha utført drapene på Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust på Orderud gård i Sørum kommune natt til pinseaften 22. mai 1999.

Alle de fire tiltalte nektet for å ha utført drapene, men både Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel for det samme.

RB følger saken!