– Det er riktig at vi har sendt inn det vi kan kalle et «startskudd» på en ny begjæring om gjenopptakelse av saken, bekrefter privatetterforskeren ovenfor RB.

Like etter påske leverte Sandberg og forsvarer Frode Sulland en begjæring om gjenopptakelse av trippeldrapssaken der Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene som fant sted på Orderud gård i 1999.

– Til nå er det kun standardskjemaene som er fylt ut. Den endelige og omfattende begrunnelsen er vi nok ikke ferdig med før etter valget i høst, påpeker Sandberg.

Omfattende

Sandberg kaller arbeidet med trippeldrapssaken på Orderud gård for omfattende og rapporten vil inneholde ny informasjon, avslører han.

– Vi har jobbet med dette i svært lang tid. Forsvarer Sulland vil formulere begjæringen som i tillegg vil være vedlagt et stort antall rapporter fra sakkyndige både fra utlandet og Norge. Det vil i tillegg være vedlagt rapporter fra meg, forklarer Sandberg.

– Mener du disse rapportene vil kaste nytt lys over saken?

– Det vil komme opplysninger som i mitt hode er oppsiktsvekkende. Vi gjør ikke dette som en slags lek, og vi mener at Per og Veronica bør få muligheten til å prøve saken på nytt i rettssystemet. Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken.

 

Levert for andre gang

Også i 2005 ble det levert en begjæring til gjenopptakelseskommisjonen, men den ble trukket sju år senere.

Da var forsvarer Frode Sulland svært kritisk til kommisjonen og begrunnet tilbaketrekkingen med manglende handlekraft og endrede holdninger til etterforskningsmaterialet fra tidligere leder Janne Kristiansen og daværende leder Helen Sæther i gjenopptakelseskommisjonen.

Trippeldrapssaken på Orderud gård

 • Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skutt og drept i kårboligen på Orderud gård på Sørumsand.
 • De tre ble funnet av Kristians bror 23. mai.
 • 14. juni 1999 ble ekteparet Per og Veronica Orderud pågrepet og siktet for drapene. På det tidspunktet var allerede Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågrepet etter brudd på våpenloven. Siktelsen mot de to sistnevnte ble skjerpet.
 • 3. januar ble de fire tiltalt for medvirkning til overlagt trippeldrap.
 • Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kirkemo til 16 års fengsel, mens Grønnerød fikk 18 års fengsel.
 • Det har aldri kommet fra hvem som sto bak selve drapshandlingen. Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet at de er uskyldig dømt og privatetterforsker Tore Sandberg har siden 2006 jobbet med å få saken gjenopptatt.
 • I januar 2015 ble Per og Veronica Orderud løslatt fra fengsel etter å ha sonet i nesten 16 år. Kirkemo ble løslatt i 2011, mens Grønnerød ble løslatt i 2013.
 • Like etter påske leverte Tore Sandberg og forsvarer Frode Sulland en ny begjæring om gjenopptakelse av straffesaken mot det tidligere ekteparet.
 • Kommisjonen for gjenopptakelse er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten.
 • Dersom kommisjonen beslutter en sak gjenåpnet, skal saken henvises til ny behandling ved en annen domstol enn den som avsa gjeldende dom.

– Da jeg kom inn i saken i 2006 var det levert en foreløpig begjæring. Vi ble en tid etter dette presset av kommisjonen til å komme med et sluttinnlegg til tross for at vi ventet på sakkyndigrapporter fra utlandet. Vi var da i gang med å innhente nye vurderinger på blant annet våpentekniske bevis. Det var grunnen til at saken ble trukket den gangen, sier Sandberg i dag.

Nå skal derimot all dokumentasjon være klar – uten at Sandberg vil gå nærmere inn på detaljene.

– Vi kommer ikke til å offentliggjøre noe rundt våre funn før begjæringen er komplett.

– Tror dere det vil ha noe å si at den første begjæringen ble trukket?

– Nei, det tror jeg ikke. Den foreløpige begjæringen som ble sendt inn ble heller aldri vurdert.

Lager tv-serie til nett

I 2014 avslørte Sandberg at det ville komme avsløringer rundt trippeldrapet i form av en tv-serie på nett. Tre år er gått uten at noe er blitt publisert. Serie-planene er likevel ikke lagt på is.

– I tillegg til begjæringen til gjenopptakelseskomiteen vil tv-serien komme med avsløringer. Identiteten til de involverte vil være kjent i gjenopptakelseskommisjonen, men i nettserien må vi ta hensyn til personvern. Likevel vil noen aktører være kjent, blant annet gjennom åpne intervjuer, forteller Sandberg.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

 

Fornøyde

Til Romerikes Blad forteller Sandberg at både Per og Veronica Orderud er fornøyde med at ny begjæring er sendt.

– Jeg ringte dem i det vi hadde levert «startskuddet» og ovenfor meg uttrykte dem at de var svært glade for det.

– Hvor mye har Per og Veronica vært involvert i prosessen?

– Samarbeidet har vært svært godt og vi har hatt god kontakt opp gjennom årene. I tiden framover vil vi også gjennomføre flere intervjuer og opptak både til begjæringen og tv-serien.

RB har tirsdag vært i kontakt med Per Orderud, men han ønsker ikke å kommentere saken. RB har også forsøkt å få kontakt med Per og Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Tore Sandberg

 • Tore Sandberg er en privatetterforsker bosatt på Kløfta.
 • Han har tidligere avdekket flere justismord i Norge.
 • Først i 1994 da Per Liland som var dømt for to drap begått på julaften 1969. Han hadde da sittet fengslet i 24 år.
 • Funksjonshemmede Fritz Moen ble i 2004 og 2006 (etter sin død) frikjent for drapene på Torunn Finstad og Sigrid Heggheim som ble begått på 70- og 80-tallet. Han hadde da sonet 16 og et halvt år i fengsel.
 • Syv andre justismord er også avdekket av Sandberg ifølge Dagbladet.
 • Siden 2006 har han vært involvert i Orderud-saken.