Under mandagens pressekonferanse på låven på Orderud gård viste Tore Sandberg fram det hittil ukjente brevet fra Sverige, datert 28. mai 1999 (fem dager etter at trippeldrapet fant sted), der det oppgis navn og adresse på angivelige personer som kan stå bak drapene. I brevet knyttes drapene til jugoslavisk mafia.

– Et slikt brev i seg selv er ikke noe avgjørende bevis, men jeg kan ikke forstå hvorfor politiet ikke valgte å følge opp dette, sier Sandberg.

 

Knuser våpenbeviset

Sandberg mener også at politiet har knyttet Per og Veronica Orderud til våpen de ikke kan ha hatt.

– I domstolene ble det lagt til grunn at de to pistolene det er snakk om var av samme type Men i forklaringene Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ga i retten kommer det fram at det er to typer våpen, nemlig en Ruger og en Luger. Kripos' leder av den tekniske etterforskningen knytter Per og Veronica til drapene med en pistol som ikke kan være drapsvåpen. Dette skulle han opplyst om i retten. Etter min oppfatning er det avgitt uriktig forklaring for retten, sier Sandberg.

Sandberg har forelagt våpenbevisene for norsk og amerikansk ekspertise.

– Konklusjonene fra disse forkaster det som er kommet fram i retten, hevder privatetterforskeren.

Romerikes Blad var mandag ettermiddag i kontakt med Kripos i forbindelse med Sandbergs påstander:

– Vi viser til at det var en omfattende bevisføring og bevisvurdering gjennom to rettsrunder i denne saken. Vi ser at det nå leveres inn en begjæring om gjenopptagelse og må avvente det som måtte komme som spørsmål eller vurderinger hos gjenopptakelseskommisjonen, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos Axel Wilhelm Due.

Se opptaket fra mandagens pressekonferanse her:

Funn i avdødes blod

Sandberg tok også opp et DNA-funn som ble gjort i blodet til avdøde Marie Orderud

– Det tilhørte ingen av de siktede. I rapporten skrev Rettsmedisinsk institutt at de undersøkte en annen sak parallelt, og at blodet stammet fra denne personen. Dermed må instituttet ha forurenset dette blodsporet selv, noe som i så fall er en skandale, sier Sandberg.

 

– Sammensatt motiv

Romerikes Blad var med da begjæringen av gjenopptakelse hos gjenopptakelseskommisjonen ble levert fredag. Den inneholder flere hundre sider som Sandberg mener er mer enn nok for å få saken gjenopptatt.

– Det mest sentrale er at vi her fører bevis for at det aldri har skjedd noen våpenbestilling eller våpenoverlevering. Dette er en kompleks sak. Vi står foran et sammensatt motiv, understreker Sandberg.

Sandberg mener også han har svaret på hvem som begikk selve drapene

– Jeg har en navngitt person, men ønsker ikke å kommentere dette nå. Det kommer vi tilbake til, sier Sandberg.Per og Veronica Orderud håper nå på å få saken gjenopptatt.- Det er et imponerende arbeid som Sandberg her leverer, sier Veronika Orderud. Per Orderud er overrasket over flere av de nye opplysningene. - Av det som Tore nå har fått fram er våpenbeviset det som kanskje er aller viktigst, sier Per Orderud.

– Ikke nytt i det hele tatt

NRK snakket mandag med Kristin Kirkemos advokat, Tor Kjærvik. Han har liten tro på at det blir noen gjenopptakelse:

– Dette med mafiasporet har vært etterforsket av politiet, og er ikke nytt i det hele tatt, sier han til statskanalen.

Ifølge Kjærvik er Kirkemo sliten av at hun aldri får ro fra saken. Han lurer på om det hele kan være ren markedsføring fra Sandberg sin side.

– Det er overhodet ikke noe nytt i saken. Det bare hauses opp, og vi er lei det, sier Kjærvik.

Fakta Orderudsaken:

  • Natt til pinseaften, 22. mai 1999 skytes og drepes ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) med hhv 2 og 4 skudd og datteren Anne Orderud Paust (47) med 6 skudd i kårboligen på gården Orderud i Sørum.
  • Etter rettssak i Nes herredsrett og ankesak i Eidsivating lagmannsrett blir ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød alle dømt for medvirkning til drap.
  • Ingen ble dømt for selve drapshandlingene, og alle de dømte har hevdet sin uskyld.
  • Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, og anket til Høyesterett som forkastet anken. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel etter at påtalemyndigheten anket dommen på 2,5 års fengsel fra Nes Herredsrett.
  • 14. januar 2015 ble Veronica Orderud, som den siste av de fire, løslatt etter 16 år i fengsel.