POLITIET: Kvinnen satt inne for underslag – begikk nytt underslag fra cella

Mens kvinnen sonet en fengselsdom for millionunderslag fra en tidligere arbeidsgiver sørget hun for nye underslag fra sin nye arbeidsplass.