Den ferske undersøkelsen avslører nemlig at de ni nederste plassene på akershuslista over hvor innbyggerne sparer mest, er romerikskommuner. Nederst kommer Aurskog-Høland og Nes. Innbyggerne der sparer under 3.000 kroner i måneden.

Bare Lørenskog hevder seg i toppen av lista. Der sparer innbyggerne i snitt 4.465 kroner per måned.

Det er uansett langt opp til toppnivået for hele landet. Aurland og Jølster troner suverent på toppen av de 426 norske kommunene, med henholdsvis 8.904 og 8.876 kroner totalt i gjennomsnittlig månedlig sparing.

På de neste plassene finner vi Tokke og Nesset med et snitt på 6.980 og 6.363 kroner, fulgt av Alvdal, Skjåk, Fedje, Stordal og Fitjar, hvor sparingen ligger mellom 5.200 og 5.500 kroner.

Tallene har DNB hentet inn blant de av bankens kunder som har faste spareavtaler. Banken har undersøkt hvor mye disse i gjennomsnitt sparer per måned i aksjer, på konto og i pensjonsprodukter.

Kunder som sparer over 10.000 kroner i måneden på bankkonto er tatt ut av tallmaterialet for å vise hvor mye folk med vanlige lønninger sparer. Tallene sier ikke noe om sparingen til de som sparer utenom faste spareavtaler.

– Stor variasjon

Personmarkedssjef Trond Bentestuen i DNB har denne forklaringen på at små kommuner dominerer både i topp og bunn:

– Det er stor variasjon mellom norske kommuner når det gjelder både kommuneøkonomi og sysselsetting, sier han til NTB, og legger til.

– Noen små kommuner har veldig solid økonomi og mange innbyggere i trygge jobber. Vi vet at når folk har trygge arbeidsplasser med gode lønninger, sparer de gjerne også mer. Slik er det uavhengig av om du bor på et lite eller stort sted.

Selv om små kommuner med under 3.200 innbyggere ligger på de ti øverste plassene på listen, gjør også de største byene det godt.

Oljehovedstaden best

Best ut kommer Stavanger på 17. plass på listen. 4.909 kroner sparer hver enkelt innbygger i snitt i måneden i oljehovedstaden.

I Kristiansand på 37. plass ligger snittet på 4.436 kroner per måned, mens Bergen, Haugesund og Oslo følger på 51., 52. og 53. plass. Her sparer innbyggerne i snitt vel 4.200 kroner i måneden i aksjer, på konto eller i pensjonsprodukter.

Trondheim havner på 65. plass, mens Tromsø er nummer 93 og Bodø nummer 171 på listen. Folkerike Bærum og Sandnes kommer også høyt på rangeringen, på henholdsvis 27. og 28. plass.

– Lønnsnivået i store byer er generelt høyere enn på tettsteder eller i små byer, og med høye lønninger følger muligheten til å kunne spare mer. Høyere prisnivå på for eksempel bolig kan også ha innvirkning på sparevanene våre, sier Bentestuen.

Han viser til at foreldre som ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet, sparer mer, og at behovet for egenkapital er større i en by med høye priser.

Små nederst

Også på bunnen av DNB-listen befinner det seg flest småkommuner.

Nederst ligger Valle, hvor innbyggerne bare setter av 1.303 kroner i snitt per måned i ulike spareprodukter. Også Holtålen, Hægebostad og Salangen ligger under 2.000 kroner, mens Evje og Homnes, Rømskog, Hattfjelldal, Lierne, Andebu og Stokke følger på de neste plassene fra bunnen av listen og oppover.

På landsbasis har 33 prosent av DNBs kunder spareavtaler, noe som i praksis betyr at de sparer fast.

– Nordmenn flest sparer på bankkonto. Kun en lav andel sparer også i fond eller aksjer. Vi ser at de som sparer i faste spareavtaler har et mer bevisst forhold til hvordan de forvalter sparepengene sine. De sprer i større grad investeringene sine og sparer nesten like mye i aksjefond som på bankkonto, sier Bentestuen.