Gå til sidens hovedinnhold

Innrømmer grovt underslag – mener han ble presset

Artikkelen er over 3 år gammel

Den tidligere regnskapssjefen i Gartnerhallen innrømmer underslag. Han har forklart at han ble presset til å gjennomføre dem.

Den tidligere regnskapssjefen, som er fra Lørenskog, tok plass på tiltalebenken i Oslo tingrett tirsdag morgen.

– Ja, svarte han da dommeren spurte om han erkjente straffskyld for det grove underslaget på nær 50 millioner kroner.

Han erkjente underslaget umiddelbart da han ble pågrepet i fjor sommer.

– Dette er snakk om en personlig tragedie, sier mannens forsvarer, advokat Berit Reiss-Andersen, til RB.

Mannen tok til tårene og skjulte ansiktet i hendene under deler av aktors innledningsforedrag tirsdag.

Verken Reiss-Andersen eller hennes klient vil kommentere saken ytterligere. Mannen skal forklare seg for retten onsdag.

La alle kort på bordet

Underslagene skjedde ifølge Økokrim gjennom en tiårsperiode fra 2007 til mai 2017. Tilsammen skal det urettmessig ha blitt overført 49 millioner kroner fra Gartnerhallen-systemet. Hovedparten har gått til én bonde som var leverandør til Gartnerhallen, men rundt 3,3 millioner skal ha gått direkte til den tidligere regnskapssjefen selv.

Ifølge Økokrim var vareleveransene til den medtiltale bonden verdt i underkant av 20 millioner kroner i de 10 årene de urettmessige overførslene skal ha foregått. Han fikk imidlertid altså utbetalt over 45 millioner kroner.

Regnskapssjefen har lagt alle kort på bordet og samarbeidet med politiet under etterforskningen. Det var hans egen erkjennelse overfor Gartnerhallen som utløste etterforskning, pågripelse og tiltale. I eposter til ledelsen i Gartnerhallen på forsommeren i fjor skrev han at skammen hadde blitt for stor.

Press

Bonden som har vært hovedmottaker av de underslåtte beløpene sitter på tiltalebenken sammen med lørenskogmannen. Han erkjenner ikke straffskyld knyttet til underslagstiltalen. Han nekter også straffskyld for heleri, som er politiets subsidiære påstand mot ham.

Den tidligere regnskapssjefen har forklart politiet at han har begått underslagene etter sterkt press fra den medtiltalte bonden. Politiet har lagt dette til grunn i sin tiltale.

Strafferammen for underslagene er seks års fengsel. Tilståelsen vil gi ham en viss strafferabatt.

– I hvilken grad det å ha blitt presset til handlingene vil være formildende, blir en vurdering retten eventuelt må ta, sier aktor i saken, førstestasadokat Geir Kavlie.

Aktor brukte det meste av sitt innledningsforedrag til å legge fram epost– og SMS-korrespondanse mellom regnskpassjefen og bonden. I korrespondansen ba bonden stadig om nye overførsler for å holde andre kreditorer unna. Regnskapssjefen ga på sin side tydligere og tydeligere uttrykk for at overføringene måtte ta slutt, men fortsatte likevel å overføre penger.

Mot slutten gjorde han det klart at han ville legge alle kort på bordet, og ta bonden med seg i fallet. Selv da han meldte at han hadde blitt så syk og plaget at han vurderte å gjøre slutt på alt, ba bonden om en ny overførsel. Han ba også innstendig om at han ikke måtte fortelle hva som hadde pågått.

Avviser press

Den medtiltalte bondens forsvarer, advokat Rasmus Dannevig Woxholt, forklarer sin klients hevdelse av uskyld i forhold til underslag slik:

– Han ser på dette som et forretnigsmessig forhold med Gartnerhallen. Utbetalingene kan ses på som lån eller kreditter.

– Hva med påstanden om at han skal ha presset regnskapssjefen?

– Det får vi komme tilake til under bevisførselen vår, men det er aldri blitt fremsatt trusler.

Les også

Stinn brakke sist – nå blir det mer: – Vi visste jo ikke om dette ville slå an

 

Forsikringssvindel

Siden den opprinnelige tiltalen om grovt underslag ble tatt ut i november, er det også tatt ut tiltale mot bonden for forsikringssvindel.

Bonden erkjenner straffskyld for dette.

Ifølge Økokrim oppga bonden i april 2015 til forsikringsselskapet AIG at gulrøtter til en verdi av drøyt 2,2 millioner kroner måtte saneres som følge av feil på et kjøleanlegg, og at han i den forbindelse hadde transportutgifter på 126.000 kroner.

Økokrim mener imidlertid de har bevist at han fortiet at han solgte de samme gulrøttene for 800.000 kroner. Dermed utbetalte forsikringsselskapet en for høy forsikringssum.

Les også

– Har aldri vært borti mer gufne hendelser og syn

 

– Veldig alvorlig

Gartnerhallen ble etablert i 1930 og eies av 1.165 frukt- og grøntprodusenter. Det er Norges største organisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet.

Samvirkeorganisasjonen satte våren 2017 i gang egne undersøkelser da de ble klar over at store summer kunne ha vært urettmessig overført fra organisasjonen gjennom en årrekke.

– Dette er en veldig alvorlig sak for Gartnerhallen, og det er klart at en så stor underslagssak har preget organisasjonen. Vi har satt i gang egen gransking som pågår fortsatt. Vi avventer nå både rettsforhandlingen og rapporten fra granskingen som forhåpentlig vil gi oss svar på hvordan dette kunne skje, sier administrerende direktør, Elisabeth Morthen.

Hun forteller at granskingen vil danne grunnlag for å iverksette tiltak som skal redusere risikoen for at noe slikt kan skje igjen.

– Men man kan muligens aldri forsikre seg elt mot utro tjenere. Rutiner er viktig, men i bunnen er mann altid avhengig av å kunne ha tillit til sine ansatte.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

Kommentarer til denne saken