NVE vedtar tvangsmulkt for 98 nettselskap

Artikkelen er over 1 år gammel

Tvangsmulktene er fra 5.000 til 15.000 kroner per dag og vil virke fra 23. oktober dersom avvikene ikke blir rettet opp.

DEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd kravene til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til «Elhub».

Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg, og skal etter planen settes i drift 18. februar 2019.

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen, forklarer direktør i NVE, Ove Flataker, i en pressemelding.

– Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Flataker.

*Se listen over selskapene som er ilagt tvangsmulkt nederst i saken*

– Viktig at de legger inn ekstra gir

Innen 1. september skulle samtlige nettselskap og kraftleverandører ha lastet opp migreringsfiler til Elhub, med data som tilfredsstilte spesifiserte kvalitetskrav.

Selskapene skulle også ha gjennomført aktørgodkjenning, noe som innebærer at hvert eneste selskap tester at deres systemer kan kommunisere og gjennomføre forretningsprosesser i Elhub.

– Mange selskap har gjennomført og passert krav om aktørgodkjenning, og mange viser at de har god datakvalitet. Likevel er det svært mange nettselskap som ikke helt har innfridd kravet om komplett rapportering av målepunkt, og det er viktig at disse nå ligger inn et ekstra gir for å komme i mål, sier Flataker.

Spesielt er målepunktene knyttet til produksjon og utveksling kritisk for Elhub, siden disse utgjør grunnlaget for profil- og balanseavregning i kraftmarkedet.

Nettselskapene oppfordres til å kontakte Elhub så raskt som mulig for å avtale tidspunkt for retting av avvik.

Fakta

  • Elhub utvikles av Statnett, og skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier for strømforbruk og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.
  • For at det skal kunne settes i drift som planlagt
  • Alle selskap som ikke innfridde kravene innen fristen 1. september 2018 fikk pålegg om retting innen 13. september. Selskapene fikk samtidig varsel om tvangsmulkt.
  • Av dem som mottok varsel, har nå 98 nettselskap fått vedtak om tvangsmulkt.
  • Tvangsmulkten er på 15.000 kroner per virkedag for store selskaper, på 10.000 for mellomstore selskap, mens små nettselskap med må betale 5.000 per virkedag. Selskap med bare små avvik på datakvalitet er ilagt lavere tvangsmulkter.

Nettselskap som har fått vedtak om tvangsmulkt:

Agder Energi Nett AS

Aurland Energiverk AS

Austevoll Kraftlag AS

Bane NOR

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Dalane Nett AS

Drangedal e-verk KF

Eidsiva Nett AS

Elkem AS

Eneas Energy AS

Etne Elektrisitetslag

Finnfjord AS

FITJAR KRAFTLAG SA

Fjelberg Kraftlag SA

Flesberg Elektrisitetsnettverk AS

Forsand Elverk

FOSSEN NETT AS

Fusa Kraftlag SA

Glitre Energi Nett AS

Gudbrandsdal Energi Nett AS

Hafslund Nett AS

Hallingdal Kraftnett AS

Hardanger Energi AS

Haugaland Kraft Nett AS

Helgeland Kraft Nett AS

Hurum Nett AS

Hydro Aluminium AS

Høland og Setskog Elverk

Hålogaland Kraft Nett AS

Jæren Everk KF i Hå

Kragerø Energi AS

Krødsherad Everk KF

Kvam Kraftverk AS

Kvinnherad Energi AS

Kvænangen Kraftverk AS

Luostejok Kraftlag

Lyse Elnett AS

Meløy Energi As

Midtkraft Nett AS

Midt-Telemark Energi AS

Modalen Kraftlag SA

MØRENETT AS

Nesset Kraft AS

Nordkraft Nett AS

Nordkyn Kraftlag SA

Nordlandsnett AS

Nordmøre Energiverk AS

Nord-Salten Kraft AS

Nord-Østerdal Kraftlag

Nore Energi AS

Norgesnett AS

Norske Skog Skogn AS

Notodden Energi Nett AS

NTE Nett AS

Odda Energi AS

Oppdal Everk AS

Orkdal Energinett AS

Otra Kraft DA

Rakkestad Energi AS

Rauland

Kraftforsyningslag SA

Rauma Energi AS

Repvåg Kraftlag SA

Ringeriks-Kraft Nett AS

Rollag Everk Nett SA

Røros E-verk Nett AS

SFE Nett AS

Sira Kvina kraftselskap

Skagerak Kraft AS

Skagerak Nett AS

Sodvin Nett AS

Sognekraft AS

Stange Energi Nett AS

Statness SF

Stranda Energi AS

Stryn Energi AS

Suldal Elverk KF

Sunndal Energi KF

Sunnfjord Energi AS

Svorka Energi AS

Sykkylven Energi AS

Sør Aurdal Energi AS

Sør-Norge Aluminium AS

Tinfos AS

Tinn Energi AS

Troms Kraft Nett AS

Trøgstad Elverk AS

Trønderenergi Nett AS

Tysnes Kraftlag AS

Ulvdal Kraftforsyning SA

Vang Energiverk

Varanger KrafNett AS

Vesterålskraft Nett AS

Vest-Telemark Kraftlag AS

VOKKS Nett AS

Voos Energi Nett AS

Ymber AS

Artikkeltags