Det er Sigmund Hov Moen, som selv tidligere har jobbet frilans for NRK, som står bak anmeldelsen. I 17 av landets 19 fylker har dab nå erstattet FM-båndet, og anmeldelsen kommer dermed i seneste laget. Selv om Moen erkjenner at slaget mot dab nå er tapt, gir han seg ikke.

– Dette er mitt siste forsøk på å få sagt noe om denne galskapen. Jeg var selv personlig til stede og leverte anmeldelsen ved Grønland politistasjon, sier han til Dagbladet.

Han innrømmer at anmeldelsen er et stunt og innser at den nok kommer til å bli henlagt.

Moen mener også at dab-innføringen oppfordrer til miljøkriminalitet fordi FM-radioer kastes. I tillegg tror han flere nå vil lytte til radio via mobiltelefonen mens de kjører bil, og han mener det kan føre til at førere har mindre oppmerksomhet på det som skjer i trafikken.

Kringkastingssjef Eriksen tar anmeldelsen med knusende ro.

– Det er første gang er jeg blitt politianmeldt, sier han og legger til:

– Det betyr at det kan bli folksomt i fengslet dersom vi blir dømt. Dab-innføringen er gjort i samarbeid med Radio Norge, P4 og NRK – og er blitt behandlet i Stortinget tre ganger. Vi blir mange på tiltalebenken.