– Regjeringen utreder en medieavgift, og så vil man vurdere dette opp mot ordinær finansiering av statsbudsjettet, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Ifølge en pressemelding vil kulturministeren legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting og framtidig finansiering torsdag ettermiddag. Mens spørsmålet om lisens er helt sentral for NRK er den andre meldingen avgjørende for mye av produksjonen i TV 2.

Vil bevare et sterkt NRK

– Vi går inn for å fjerne NRK-lisensen. Derimot går vi inn for en øremerket medieavgift fordi vi mener fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK, sier Helleland i et intervju til NRK.

– Det skal utredes nærmere på hvilken måte det skal skje. Det viktige nå er at det er prinsippet som er avklart. Vi er opptatt av å ha en sterk allmennkringkaster som kan gi et godt om mangfoldig medietilbud til befolkningen og vi mener at fellesskapet skal være med på å finansiere det. Akkurat på hvilken måte det skal skje på det kommer vi tilbake til, sier Helleland.

Statsråden sier en øremerket medieavgift kan være en avgift som er enten er knyttet til en husstand eller til en person.

– Vi skal se litt nærmere på hvordan vi kan ivareta sosiale hensyn, uavhengigheten til NRK, hvilke hensyn som vil ivareta det på en best mulig måte, sier Helleland til NRK.

Dårlig tid

Helleland vil torsdag også legge fram et forslag til løsning på det vanskelige spørsmålet om finansiell støtte til en kommersiell allmennkringkaster.

TV 2 har ikke søkt på toårslisensen som regjeringen utlyste, uten noen som helst kompensasjon. Kanalen krever at staten dekker merutgiftene til nyhetsproduksjon og hovedkontor i Bergen.

TV 2 har en midlertidig avtale med staten som går ut ved årsskiftet, så regjeringen har det travelt.

Mediemangfoldsutvalget leverte sin anbefaling 18. oktober. Det gikk inn for at staten fortsatt bør støtte TV 2 eller en annen allmennkringkaster for å produsere nyheter i tre til fem år framover.