Skoleelev til sykehus etter vold på skolen

Etterforsker: Politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen ved Nittedal lensmannskontor ser alvorlig på hendelsen.

Etterforsker: Politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen ved Nittedal lensmannskontor ser alvorlig på hendelsen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

En gutt ved Li skole i Nittedal havnet på sykehus etter en voldsepisode på skolen fredag. Nå er saken anmeldt til politiet.

DEL

Geir Bakk Anthonsen, politioverbetjent ved lensmannskontoret i Nittedal, kan bekrefte at de etterforsker episoden på ungdomsskolen som endte med at en gutt havnet på Ahus.

– Vi har foreløpig veldig få konkrete opplysninger om hva som har skjedd, annet enn at gutten lå nede i en gjeng av andre gutter. Antakeligvis har han også vært bevisstløs en periode. Noe særlig mer enn det vet vi ikke før vi har fått avhørt vitner.

En mistenkt

Bakk Anthonsen opplyser at gutten først ble kjørt til legevakta før han ble fraktet til Ahus. Etter det Romerikes Blad erfarer er gutten nå utskrevet.

– Er det snakk om grov vold?

– Det er ingen tvil om at det er en kroppsskade, men grovheten må vi komme tilbake til. Vi har blant annet ikke fått legeerklæringer enda.

– Sånn kan vi ikke ha det

Bakk Anthonsen presiserer at lensmannskontoret vil prioritere saken de neste dagene.

– Vi ser absolutt alvorlig på denne saken. Sånn kan vi ikke ha det på skolene våre.

De neste dagene vil politiet snakke med både elever og lærere ved den aktuelle skolen.

– Nå er vi interessert i å få belyst saken så godt som mulig. Vi vil jobbe som med en hvilken som helst kroppsskadesak og etterforske på vanlig måte, og da er vi avhengige av opplysninger fra folk som har vært der.

– En hendelse vi tar alvorlig

Romerikes Blad har vært i kontakt med rektor ved Li skole, Steinar Flesland, som henviser til kommunikasjonsansvarlig i Nittedal kommune, Torkel Bergstøl.

Han bekrefter at de har anmeldt saken til politiet.

– I tillegg blir saken håndtert av skolen, men detaljer rundt det som har skjedd kommer vi ikke til å kommentere videre nå, sier Bergstøl.

– Men det er klart at dette er en hendelse vi tar alvorlig, og som vi vil jobbe med utover dagen i dag, både med informasjon og dialog med ulike grupper.

Utfordring over tid

Ifølge et innlegg publisert på Facebook, skal rektor Flesland ha lagt ut en melding til foresatte på den digitale læringsplattformen It's Learning, der han informerer om hendelsen.

I meldingen skriver Flesland at skolen over tid har hatt en utfordring med en gruppe elever som gjentatte ganger har plaget medelever både i skolegården og på sosiale medier.

Han skal også ha opplyst at saken har vært høyt prioritert fra skolens side, og at flere tiltak har vært iverksatt. Etter fredagens hendelse vil skolen følge opp involverte elever, samt intensivere samarbeidet med andre instanser i kommunen.

– En komplisert sak

FAU-leder ved Li skole, Nina Jeanette Lailey, karakteriserer hendelsen som alvorlig.

– Jeg vet at det på fredag var en hendelse i storefri, hvor en elev ble sendt til sykehus etter en slåsskamp. Dette er en politisak, så jeg kan ikke si så mye mer enn det, men dette er selvfølgelig en alvorlig hendelse, sier Lailey.

Etter det Romerikes Blad får opplyst, skal det være en pågående mobbesak på trinnet hvor gutten som ble slått ned går.

– Dette er en komplisert sak som involverer en del elever. Saken har vært oppe i FAU, og det har blitt iverksatt tiltak, sier FAU-lederen.

– Er mobbing et stort problem på Li skole?

– Det finnes veldig få skoler som er mobbefrie. Li skole er stor, og man kan ikke si at det er fritt for mobbing. Etter min oppfatning er det ikke sånn at det er vesentlig mer utbredt på vår skole enn i ungdomsskolen generelt, men det er selvsagt veldig vanskelig for de elevene som rammes, sier FAU-lederen som opplyser at det i morgen er kalt inn til et ekstraordinært FAU-møte hvor både ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen og rektor Steinar Flesland.

Stort engasjement i skolegården

Gjennom helgen har det vært enorm oppmerksomhet i sosiale medier rundt hendelsen i skolegården på fredag.

Flere bilder og videoer på Facebook viser mandag at mange av elevene ved Li skole har engasjert seg sterkt etter det som skjedde før helgen.

Den fornærmede gutten har fått flere støtteerklæringer, blant annet har medelevene laget plakater med påskriften «Du kjemper ikke alene», «Stopp mobbing» og «Vis mot».

Det er blant annet opprettet en åpen Facebook-gruppe hvor hendelsen diskuteres hyppig.

FAU-leder Nina Jeanette Lailey ber folk tenke seg om to ganger før de raser i sosiale medier.

– Jeg vil oppfordre andre foreldre til å vise varsomhet. Det er barn som er involvert, og man kjenner ikke alle opplysningene i saken.

Mye av kritikken er blant annet rettet mot rektor Steinar Flesland, og at han ikke tar mobbingen på alvor.

– FAUs opplevelse er at rektor jobber systematisk med mobbing innenfor de mulighetene han har. Det er viktig å understreke at deler av mobbingen skjer i sosiale medier, og ofte utenfor skoletid. Jeg mener det er viktig at alle er sitt ansvar bevisst. Det gjelder både skoleledelsen, skoleier og oss som foreldre, sier FAU-lederen før hun fortsetter:

– Som FAU-leder har jeg tillit til rektor ved skolen.

RB kommer tilbake med mer.

Artikkeltags