(HADELAND.NO): Da regjeringen i april la fram sin plan for hvordan de vil bruke mangfoldige milliarder på veg og bane de neste tolv årene, manglet penger til ombygging av riksveg 4.

Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen var blant dem som reagerte på at samferdselsministeren ikke var forberedt på å bla opp de 170 millionene som skulle til for å sikre realiseringen av sløyfa som skal ta trafikken utenom Rotnes.

Flertall for Nittedal-sløyfe

I månedene etter presentasjonen av regjeringens NTP-forslag har det blitt jobbet både formelt og i kulissene for å sørge for at pengene til Nittedal likevel blir en del av den endelige transportplanen som vedtas 19. juni.

Påvirkningsarbeidet ser ut til å bære frukter, for da Stortingets transportkomité la fram sin innstilling mandag ettermiddag var det med en merknad om Nittedal-sløyfa.

– Komiteen mener det er viktig at prosjektet gjennomføres, og at staten skal ta sin andel (altså 170 millioner kroner, red.anm.). Flertallet vil derfor be regjeringen prioritere midler til strekningen gjennom en omprioritering innenfor post 30 Riksveginvesteringer fra programområdene i første planperiode, heter det merknaden fra en enstemmig komité.

– Tydelig signal til regjeringen

Lasse Storrvik Lehre (H) er blant dem som har jobbet inn mot partikollegaer på Stortinget for at riksveg 4 gjennom Nittedal skal prioriteres.

– Dette er veldig gledelig og en viktig dag for alle som bruker vegen inn til Oslo. Dette er et stort skritt nærmere realiseringen av ny veg i Nittedal, sier Lunner-politikeren om komiteens merknad.

 

– Dette kan bety byggestart for sløyfa allerede i 2019, noe som vil være en løsning på de akutte problemene vi ser hver dag i trafikken inn og ut av Oslo på denne vegen, sier han.

Lehre er imidlertid minst like opptatt av den langsiktige løsningen. Komiteen skriver videre i sin merknad at det er flertall for «at det kan være aktuelt» å bruke penger på planlegging av tunnel under Rotnes.

– Hvis planleggingen kan komme i gang relativt raskt, kan det tildeles midler ved neste revidering av NTP om fire år. Når flertallet i komiteen peker på tunnel som beste løsning, er det et tydelig signal til regjeringen, sier han.

– Svært lykkelig kvinne

Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) har også fått med seg komiteens innstilling.

– Jeg er en svært lykkelig kvinne akkurat nå, skriver hun i en tekstmelding til Hadeland.

Hun takker samtidig alle som har stått på i denne saken, på tvers av partigrenser.