Brannstasjonen mangler tankbil: – Som det skal være i forhold til risikoanalysen

FRATATT TANKVOGN: Før disponerte Nittedal brannvesen egen tankvogn. Det var før NRBR overtok. Nå er tankvogna fjernet her fra bygda.

FRATATT TANKVOGN: Før disponerte Nittedal brannvesen egen tankvogn. Det var før NRBR overtok. Nå er tankvogna fjernet her fra bygda.

Det er riktig at vi ikke lenger har ren tankbilkapasitet ved Nittedal brannstasjon, sier brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), Arne Stadheim.

DEL

[Varingen.no:] Han bekrefter dermed tips Varingen har mottatt fra bygdefolk som uttrykker bekymring for svekket brannberedskap dersom det er hold i ryktene som verserer på folkemunne i Nittedal.

Da Nittedal selv hadde eget kommunalt brannvesen, var en tankbil fast stasjonert på brannstasjonen. Men etter at bygda ble innlemmet i det interkommunale selskapet Nedre Romerike brann- og redningsvesen, ble tankbrannbilen tatt fra Nittedal.

Dette er som det skal være i forhold til den risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet og gjort gjeldende for hele brann- og redningsregionen, ifølge brann- og redningssjefen.

– I dekningsområdet til NRBR er det flere steder som har dårlig brannvannsdekning. Vi har totalt fem rene tankbiler. I tillegg kommer den vannkapasiteten som befinner seg på tanker ombord i de ordinære mannskapsbilene. Konkret snakker vi her om ca. 10.000 liter med vann på rene tankbiler og 3.200 liter vann på hver av mannskapsbilene, opplyser Stadheim.

– Sikkerheten ved en brannhendelse ivaretas i første omgang av den vannmengden som mannskapsbilene har. For Nittedal sin del dekkes ytterligere vannkapasitet opp med en tankbil fra brannstasjonen på Skedsmo, avslutter brann- og redningssjef Stadheim.Artikkeltags