Brannstasjonen mangler tankbil: – Som det skal være i forhold til risikoanalysen

FRATATT TANKVOGN: Før disponerte Nittedal brannvesen egen tankvogn. Det var før NRBR overtok. Nå er tankvogna fjernet her fra bygda.

FRATATT TANKVOGN: Før disponerte Nittedal brannvesen egen tankvogn. Det var før NRBR overtok. Nå er tankvogna fjernet her fra bygda.

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er riktig at vi ikke lenger har ren tankbilkapasitet ved Nittedal brannstasjon, sier brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), Arne Stadheim.

DEL

[Varingen.no:] Han bekrefter dermed tips Varingen har mottatt fra bygdefolk som uttrykker bekymring for svekket brannberedskap dersom det er hold i ryktene som verserer på folkemunne i Nittedal.

Da Nittedal selv hadde eget kommunalt brannvesen, var en tankbil fast stasjonert på brannstasjonen. Men etter at bygda ble innlemmet i det interkommunale selskapet Nedre Romerike brann- og redningsvesen, ble tankbrannbilen tatt fra Nittedal.

Dette er som det skal være i forhold til den risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet og gjort gjeldende for hele brann- og redningsregionen, ifølge brann- og redningssjefen.

– I dekningsområdet til NRBR er det flere steder som har dårlig brannvannsdekning. Vi har totalt fem rene tankbiler. I tillegg kommer den vannkapasiteten som befinner seg på tanker ombord i de ordinære mannskapsbilene. Konkret snakker vi her om ca. 10.000 liter med vann på rene tankbiler og 3.200 liter vann på hver av mannskapsbilene, opplyser Stadheim.

– Sikkerheten ved en brannhendelse ivaretas i første omgang av den vannmengden som mannskapsbilene har. For Nittedal sin del dekkes ytterligere vannkapasitet opp med en tankbil fra brannstasjonen på Skedsmo, avslutter brann- og redningssjef Stadheim.Artikkeltags