Seks år på sykehjem kan gå mot slutten for Terje (37)

Kommunen har funnet konkrete alternativer til bolig for hjerneslagrammede Terje Sørlie Skaug. Familien tør likevel ikke håpe på en løsning.