(Glåmdalen): Bunnmassen fra Norsk Gjenvinning på Esval som ble brukt til veidekke i et turområdet er ennå ikke fjernet. Denne forurensede massen er blitt brukt som dekke tre steder. Gårdsplassen til grunneier Jan-Ludvig Runden, og to biter av en skogsbilvei.

Massen består av stein og porselen i tillegg til synlig metallavfall, ledninger, og batterier. Etter at saken ble behandlet hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, gikk Norsk Gjenvinning Norge AS med på å fjerne massen, men den er ennå ikke fjernet fra friluftsområdet.

Etterlyser handling

Utmarks-oppsyn Bjørn By var en av de første som varslet om massen som hadde blitt brukt. Han sier han ikke forstår hvorfor den ennå er der og håper at Norsk Gjenvinning Norge AS snart holder hva de har lovet.

– Det er skremmende at det ikke er gjort noe enda, det sier jo seg selv at dette forurenser området, sier han til glomdalen.no.

Leiv Knutson, prosjektleder i Nes kommune, sier han er overrasket over at veien fortsatt ikke er ryddet opp.

– Norsk Gjenvinning kvittet seg med restprodukter på en måte som de ikke hadde lov til, sier Knutson.

Forventet rydding

Kommunen overlot saken til fylkesmannen som kom fram til en avtale med Norsk Gjenvinning. Massen skulle skrapes opp og grunnen ryddes

– Det er klart at da vi overlot saken til fylkesmannen hadde vi en klar forventning om at oppryddingen ble tatt hånd om. Etter at Norsk gjenvinning tok på seg ansvaret må de gjøre noe med dette, og fylkesmannen skal påse at avtalen holdes.

Knutson sier han ikke vil utelukke at kommunen kan komme på banen igjen dersom ikke noe blir gjort. Da må kommunen vurdere om de henvender seg på nytt til fylkesmannen.

– Vi kan ikke bestemme over Norsk Gjenvinning Norge AS, men vi kan stille spørsmål til partene om hvorfor ingenting blir gjort. Avtalen slik den er i dag er så langt ikke oppfylt, sier Knutson.

Etter å ha inspisert område anslår miljøvernavdelingen ved fylkesmannen i Oslo og Akershus at det er brukt opp mot 400 tonn blandet avfall til veidekke.

Opp til 400 tonn

– I alt dreier det seg om mellom 200 og 400 tonn masse fordelt på de tre stedene. Dette har vi regnet ut ifra tjukkelsen på laget, og at veien den ligger på er rundt to kilometer lang, sier Ingvil Grande, rådgiver miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Massene er forurenset

I Januar var veien frosset, så det ble det tatt prøver av tilsvarende masse fra Norsk Gjenvinnings anlegg, Esvald Miljøpark. Dette er samme masse som ble lagt ut på den private veien, og resultatene viste mer enn bare porselen og metall.

– Prøvetakingen påviste at massen var forurenset. Vi fant bly, kadmium, kobber, krom, arsen, nikkel og sink. En viss utlekking av forurensninger har sannsynligvis allerede skjedd, sier Grande.

Må ta ansvar

Grunneier Jan-Ludvig Runden sier Norsk Gjenvinning har vært i kontakt med ham for å få massen fjernet igjen.

– De ga meg noe de ikke skulle ha gjort, og nå er det deres ansvar å hente det opp igjen, sier han.

Fyllmassen ble gitt Runden som kompensasjon for ulempe ved at støv fra Esvals askeanlegg i miljøparken kom inn på eiendommen hans.

Fylkesmannen bekrefter at slik masse fra gjenvinningsanlegg kan brukes til fyllmasse, dersom den ikke gjør miljømessig skade. I dette tilfellet fant de imidlertid at massen inneholdt en så høy grad av forurensing og synlige og skarpe fremmedlegemer at den kan være skadelig.

I varselet fra fylkesmannen til Norsk Gjenvinning står det:

«Massene er uegnet for nyttiggjøring. Det har framkommet informasjon om at det har skjedd punkteringer på veien som følge av skarpe metallbiter og at både hundeeiere, syklende og gående nå lar være å benytte veien.»

Utmarksoppsyn Bjørn By bekrefter at folk benytter området mindre.

– Folk vil ikke sykle eller gå her med hunden når de ser at underlaget kan være skadelig, sier han.

Vil rydde før vinteren

NES: Norsk Gjenvinning Norge AS vil rydde opp etter seg innen 15. oktober sier kommunikasjonsrådgiver Annica Fiedler.

– Norsk Gjenvinning ser svært alvorlig på saken og beklager dette veldig. Vi vil gjøre det som er nødvendig for å rette opp avviket, sier Fiedler.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt Norsk Gjenvinning Norge AS pålegg om å skrape opp massen innen 15. oktober i år. I tillegg skal massen kjøres til godkjent mottak.

– Innhenting av massene starter i august og skal være ferdig til fristen vi har fått. Når massene er fjernet vil selskapet sørge for at det tas prøver av for å dokumentere at det er ryddet opp slik at all forurensning er fjernet fra områdene, sier Annica Fiedler.