– Det er snakk om svært høy fart som gir betydelig økt ulykkesrisiko

En romeriking er dømt til samfunnsstraff og tap av førerretten etter å ha brutt fartsgrensa med over 50 km/t.

Artikkeltags