Seks av sju eiere vil flytte brannvesenets hovedkvarter. Men foreløpig sier Lørenskog nei

Artikkelen er over 1 år gammel

Nedre Romerike brann- og redningsvesen ønsker å bygge et nytt hovedkvarter i tilknytning til Skedsmokorset brannstasjon. Lørenskog kommune setter ned foten og sier nei.