To fastleger på Romerike på Navs «svarteliste»

Mens den kvinnelige fastlegen er fratatt retten til å sykmelde pasienter i ett år, har en mannlig fastlege mistet denne retten for to år. Nav mener romerikslegenes praksis kunne føre til trygdemisbruk.