Gå til sidens hovedinnhold

Mer vern i Romeriksåsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Et nytt naturreservat på Romeriksåsen ble vernet i Kongen i statsråd fredag.

Det nye området dekker arealet rundt de to Ryggevanna i Nittedal og omkring Prekestolen i Gjerdrum.

Ryggevannene har tidligere vært vannkilde for Skedsmo kommune og Prekestolen er Gjerdrums høyeste punkt.

Ryggevannene/Prekestolen naturreservat skulle egentlig vært med i den større fredningsrunden sist høst da seks andre områder ble vernet, men vedtaket ble utsatt.

I Romeriksåsen har det etter hvert blitt mange mindre naturreservater og hvor den viktigste verneverdien er de store sammenhengende områdene som nå er vernet.

For Prekestolen og Ryggevanna er Oslomarkas uvurderlige verdi for friluftsliv og idrett særskilt vektlagt.

Det er skogeierne selv som har tilbudt området for vern gjennom ordningen med frivillig vern.

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse.

Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil generelt være tillatt i naturreservatene.

Kommentarer til denne saken