Kvotene for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen opprettholdes

Av

Klima- og miljødepartementet tar ikke klagene til følge og opprettholder vedtakene for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Inntil 26 ulver kan felles.

DEL

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak om kvotenes størrelse i alle regioner der vedtakene ble påklaget, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Kvoten som er satt, er i utgangspunktet en øvre ramme for hvor mange streifdyr som kan felles gjennom sesongen. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen er fra 1. desember til og med 31. mai.

Klima og miljødepartementet mener at vedtatt kvote på inntil 26 ulver utenfor ulvesonen, ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter endt lisensfelling og heller ikke vil true den sørskandinaviske ulvebestandens overlevelse.

Rovviltnemndenes vedtak i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, region 3 (Oppland), 4 og 5 (Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold) og 6 (Midt-Norge) ble påklaget. Ingen av klagene ble tatt til følge.

– For stor kvote

Verdens Naturfond (WWF) mener at årets kvote er altfor høy.

– Med en så høy totalkvote utenfor ulvesonen, legges det opp til at all ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan felles – uten at den har gjort noe annet enn å oppholde seg der, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF.

Organisasjonen er samtidig fornøyd med at departementet har gått inn for å opprette en buffersone rundt Deisjøreviret, men er misfornøyd med at buffersonen oppheves allerede 1. januar.

– Uten denne buffersonen er det en risiko for at ulver fra dette reviret, som ligger helt inntil grensa i ulvesonen, kan vandre ut av ulvesonen og bli felt der, sier Lomelde.

(©NTB)

Artikkeltags