Gå til sidens hovedinnhold

Dryss til enger, humler og skjell

1,5 millioner skal styrke mangfoldet i romeriksnaturen

Artikkelen er over 5 år gammel

Sjeldne humlearter og ferskvannsmuslinger og slåttmarker med truede blomster og insekter får nå en håndsrekning fra både frivillige, grunneiere og kommuner.

Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand! 

Fylkesmannen har delt ut 5,8 millioner kroner til bevaring av truet naturmangfold i Akershus og Oslo for 2016.

1,47 millioner av disse kronene havner rundt omkring på Romerike.

Mange arter sliter med det moderne jordbruket. Dette gjelder blant annet arter som lever på gammel slåttemark hvor det har vært lite gjødsling og hvor det slås med ljå.

Slåttemarker i vinden

Av årets pott fra Fylkesmannen går 285.000 kroner til bevaring av nettopp slåttemarker.

En slik slåttemark er på skogfinneplassen Mikkelrud på Mangen der grunneieren får 60.000 kroner for å ta vare på slåttemarka, mens Norsk botanisk forening støttes med 12.000 kroner til slått på denne plassen.

Også andre slåttemarker i Aurskog-Høland før pengestøtte.

Det samme gjelder noen slåttemarker i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Nittedal.

 

Rundhåndet til humlene

Romerikes humler tilgodeses med 306.000 kroner, der foreningen La humla suse og dens biologer har store prosjekter i Nannestad, Skedsmo og Ullensaker i år.

Også Romerikes raviner får noen midler. 100.000 kroner er satt av til gjerding av et ravinebeite i Eidsvoll, mens Rælingen kommune får 100.000 kroner til kartlegging og arbeidet med forvaltningsoppgaver for ravinedaler.

Biolog Kjell Sandaas har hatt et langt engasjement for den truede elvemuslingen, eller perlemuslingen som den også kalles.

Sandaas får med seg 182.750 kroner til fem prosjekter på Romerike. Blant annet skal han følge opp statusen for svanemuslingen i Norge. Videre skal han flytte elvemuslinger i sidebekker i Nittedal, følge opp kalkingseffekt for elvemusling i Kampåa i Nes og jobbe med elvemusling i Tunnsjøbekken i Høland og Mosjøvassdraget i Enebakk.

Svanemusling og kreps

Elvemuslingen er en art som er helt avhengig av ørret, da muslinglarvene lever første delen av sitt liv på ørretens gjeller.

Svanemuslingen er på sin side Norges største ferskvannsmusling og er så langt bare kjent fra Transjøen og Hersjøen i Ullensaker og i utløpselva Risa i Eidsvoll.

I Aurskog-Høland fortsetter for øvrig kommunen sitt arbeid for bevaring av dyret i kommunevåpenet – edelkrepsen. Prosjekt edelkreps er tildelt 250.000 kroner i år, og her jobbes det blant annet med å bedre bestandene og hindre spredning av krepsepest.

Noen av midlene i årets tildeling går også til kulturlandskapstiltak, samt at det settes av 15.000 kroner til de hule eikene på Hovin gård i Ullensaker.

Disse har fått penger:

Aurskog-Høland: Prosjekt Edelkreps (kommunen) 250.000, elvemusling i Tunnsjøbekken (Sandaas) 48.000, skogfinneplass Mikkelrud (Torvund) 60.000, blomstereng Lysaker (Simonsen) 10.000, slått Mikkelrud (Gajda) 12.000, slåttemark Gropa (Solberg) 24.800, skjøtsel slåttemark (Kielland-Lund) 22.000.

Eidsvoll: Slåttemark (Melby) 14.500, skjøtsel slåttemark Nord-Tosterud (Tosterud) 10.000, gjerding av ravinebeite (Moen Skatvedt) 100.000.

Enebakk: Elvemusling Mosjøvassdraget (Sandaas) 25.000.

Hurdal: Slåttemark Øvre Rognstad (Bjørtomt) 50.000, Nitter Biologi, kløverhumle (Nitter) 6.600, kulturlandskap Vollenga (Vollengen) 43.000, skjøtsel viktig slåttemark (Bakken) 2.000.

Nannestad: Skjøtsel eng med kløverhumle, Skjennum nordre (Homble) 9.500, overvåking og tiltak truede humler på gårder (Bergvik) 90.000, slått Sø-Kringler (Homble) 23.000, slåttemark Solbakken øst (Andersen) 15.000.

Nes: Elvemusling Kampåa (Sandås) 31.250, skjøtsel slåtteng og fuktmyr Svarthus (Christensen) 14.000, slåttemark Brattlia (Vikodden bruk) 13.500, slåttemark Buneset/Stangeskovene AS (Ring) 9.000, skjøtsel slåttemark Nordre Rakeie (Berg) 12.000.

Nittedal: Flytting elvemusling sidebekker (Sandaas) 26.000, slåttemark Mago (Randem) 35.000, bevaring/skjøtsel kulturlandskap (Vik) 45.000.

Rælingen: Ravinekartlegging og forvaltning (kommunen) 100.000.

Skedsmo: Overvåking og tiltak humler, Kjeller (Bergvik) 90.000.

Ullensaker: Status svanemuslinger (Sandaas) 52.500, eikene på Hovin gård (Svane) 15.000, overvåking og tiltak truede humler i Ullensaker (Bergvik) 110.000.

 

Kommentarer til denne saken