Sjelden fugl oppdaget på Romerike: – En liten fargeklatt i norsk fauna

Av

For første gang på 20 år er hekkende Isfugler observert på Romerike.