– Bare tenk på de illevarslende meldingene om insektene som forsvinner

Svært positive: Nestleder Kristin Aartun (MDG) i klima- og miljøutvalget i Nannestad og partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm (t.h.), er svært positive til at Nannestad kommune nå har utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. Begge foto: Rune Fjellvang

Svært positive: Nestleder Kristin Aartun (MDG) i klima- og miljøutvalget i Nannestad og partiets nasjonale talsperson, Une Bastholm (t.h.), er svært positive til at Nannestad kommune nå har utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. Begge foto: Rune Fjellvang

Insekter, planter og landskap skal få en bredere plass i kommuneplanleggingen i Nannestad. Nå skal planen sluttbehandles.

DEL

10 norske kommuner er med i et pilotprosjekt for å lage en kommunedelplan for naturmangfold. En av disse er Nannestad.

– Nå håper jeg denne planen blir vedtatt, sier nestleder Kristin Aartun (MDG) i klima- og miljøutvalget i kommunen.

Aartun sier at det i det siste har vært et veldig stort fokus på naturmangfold og tap av leveområder for planter og dyr.

– Bare tenk på de illevarslende meldingene om insektene som forsvinner. Og da tenker jeg ikke på bare på humler og bier, sier hun.

Bred politisk enighet

Miljøpartiet de grønne trekker fram kulturlandskap, raviner og elvelandskap som viktige naturområder og Aartun gleder seg over at det har vært stor politisk enighet om dette arbeidet i Nannestad.

– Jeg forventer at når vi får vedtatt planen, så tar man hensyn til naturmangfoldet i det videre arbeidet vårt og at det nye kommunestyret tar tak i dette, fortsetter hun.

Selv sier MDG at det ikke er noen motsetning mellom vekst, utvikling og vern.

– Det største problemet er at områder blir bygd ut stykkevis og delt. Kulturlandskapet forandrer seg, og uten gode planer mister vi mye biologisk mangfold, sier Une Bastholm, som er nasjonal talsperson i MDG.

Et viktig verktøy

– Det viktigste med en slik plan er at det vil være et nyttig verktøy og et godt kunnskapsgrunnlag for videre planlegging, sier Kristin Aartun.

En grunn til at Miljødirektoratet har bladd opp med midler til dette arbeidet er at dette også skal være grunnlaget for andre som vil lage en slik plan.

Moss kommune har allerede fått mye oppmerksomhet omkring sin humleplan og fylkestinget har vedtatt at Akershus skal være et bievennlig fylke

En plan redder ingen

Kristin Aartun er likevel fullt klar over at en plan ikke redder en eneste art.

– En ting er å lage planen, en annen ting er å gjennomføre det som står der. Det hjelper lite med en kommunedelplan for naturmangfold hvis vi ikke følger den opp i det videre arbeidet, både politisk og i administrasjonen, fortsetter Aartun.

Planen skal sluttbehandles i klima- og miljøutvalget og i kommunestyret i mars.

Rådmann Anita Orlund innstiller på at planen vedtas.

Naturmangfoldplanen har vært ute på høring og svarene er stort sett positive.

Holter allmenning og grunneier Harald Dahl skriver imidlertid at ved kartlegging av naturmangfold bør alle grunneiere kontaktes på forhånd.

«Raviner og landbruk er allerede godt kartlagt, og det er unødvendig å kartlegge disse områdene igjen. Kartlegging kan medføre restriksjoner i grunneiernes bruk av arealene og dette kan ikke aksepteres», heter det i deres uttalelse til planen.

Administrasjonen svarer at man ikke trenger å varsle grunneiere om slik kartlegging, men at Nannestad alltid gjør dette som et konfliktdempende tiltak. Kommunen sier også at grunneiere har et ansvar for å kjenne til biologisk mangfold på egen eiendom.

Artikkeltags