Politireformen: - En halv seier

KAN JUBLE: Lensmann Bernt-Ingar Jahren i Nes og aksjonslederne Inger Østvold (t.v.) og Åse Birgitte Skjærli.

KAN JUBLE: Lensmann Bernt-Ingar Jahren i Nes og aksjonslederne Inger Østvold (t.v.) og Åse Birgitte Skjærli. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Lørenskog, Nes og Nittedal beholder polititjenestesteder.

DEL

Det var den største nyheten da politimester Jon Steven Hasseldal i dag la fram sin endelige anbefaling til ny tjenestestruktur.

I hans opprinnelige forslag – som har vært ute til høring – var Aurskog-Høland og Eidsvoll inne som lensmannsdistrikter – i tillegg til politistasjonene Jessheim, Lillestrøm og Gardermoen.

Disse er fortsatt med. Med bakgrunn i nasjonale føringer, høringsinnspillene og interne prosesser, har politimesteren i Øst politidistrikt etter en helhetsvurdering funnet å kunne utvide det opprinnelige høringsforslaget med tre tjenestesteder. Antallet lensmanns- og politistasjonsdistrikter er uforandret, men man har lagt til to tjenestesteder i Skedsmo og ett i Eidsvoll.

Lørenskog og Nittedal legges under Skedsmo politistasjonsdistrikt, mens Nes blir underlagt Eidsoll lensmannsdistrikt.

- Vil helst ha hele hånda

- Vi opplever dette litt som en halv seier. Det kunne ha endt med at vi ikke fikk noen ting, men vi er engstelige for framtida, sier Venstre-politiker Åse Birgitte Skjærli i Nes.

Hun startet Facebook-gruppa "Ja til lensmannskontor på Årnes", som har ført til et enormt engasjement og nylig arrangerte fakkeltog med rundt 1.000 deltakere.

- Hva er det du frykter?

- Politiet vil etablere den type enhet som de har sagt ikke har fungert andre steder og dermed er blitt lagt ned. Vi frykter da at de på sikt vil legge ned på Årnes. Vi vil kjempe videre for å få et fullverdig tjenestested. Politimesterens forslag er en lillefinger vi gjerne tar imot, men vi vil helst ha hele hånda, sier Skjærli.

Åpent minst tre dager i uka

- Hva slags tjenestesteder blir det i Nes, Nittedal og Lørenskog, Hasseldal?

- Nes og Nittedal har leiekontrakter som løpet til henholdsvis 2019 og 2020. Fram til da vil bemanningen være som den er. Etter dette vil vi sentralisere vakt og beredskap og noe etterforskning. Det som da vil bli igjen, er lensmann, forebyggere og noe etterforskning. Nærmere utforming vil vi ha dialog med politiråd og kommune om. Tjenestestedet vil ha fast åpningstid minst tre dager i uka, det kan bli mer.

- Lokalene i Lørenskog vil bli beholdt også på lang sikt. De skal også brukes til andre ting. Vi skal ganske raskt tilpasse dette kontoret den nye modellen, sier Hasseldal.

Han bekrefter at det kan bli aktuelt å overføre noen av de sentrale funksjonene ved Skedsmo politistasjonsdistrikt til Lørenskog.

- Et kompromiss

Politimesteren har tro på forslaget om de tre nye lokasjonene.

- På denne måten kommer vi tett på publikum, og vi imøtekommer ønsker fra både publikum og fagforening. Man kan se på det som et kompromiss. Det var umulig å bevare disse tre stedene som i dag. Da ville det ikke blitt noen  ny reform, sier Hasseldal.

Politimesterens tilrådning til ny lokal struktur i Øst politidistrikt er nå sendt til Politidirektoratet. Totalt har Øst politidistrikt mottatt 39 høringsuttalelser fra kommuner, råd og arbeidstagerorganisasjoner. Høringsuttalelsene er publisert på politi.no.

- Stolt over engasjementet

Politimester Jon Steven Hasseldal er fornøyd med engasjementet og responsen i høringsprosessen:

- Jeg er stolt og glad over det engasjementet kommuner og innbyggerne viser for politiet. Det betyr at publikum bryr seg om sitt lokale politi, sier han.

- Galopphest blir ponni

Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Romerike og politiførstebetjent ved Nes lensmannskontor, Vidar Aasvangen, tar ikke av.

- Endringen kan sammenlignes med en galopphest som blir en ponni. Det nye tjenestestedet får verken budsjettansvar eller måltall. Det meste forsvinner, blant annet alle de sivilt ansatte. Men jeg er glad vi fortsatt står på kartet, sier Aasvangen.

Politimesterens endelige anbefaling ser slik ut:

  • Skedsmo politistasjonsdistrikt: Skedsmo, Rælingen, Lørenskog (eget tjenestested) og Nittedal (eget tjenestested).  130.968 innbyggere.
  • Ullensaker politistasjonsdistrikt: Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. 53.794 innbyggere.
  • Eidsvoll lensmannsdistrikt: Eidsvoll, Hurdal og Nes (eget tjenestested). 48.267 innbyggere.
  • Aurskog-Høland lensmannsdistrikt: Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. 45.964 innbyggere.

I tillegg opprettholdes Gardermoen politistasjon ved Oslo Lufthavn.

POLITIMESTER: Jon Steven Hasseldal.

POLITIMESTER: Jon Steven Hasseldal. Foto:

Fakta

  • Politimesteren la fredag fram sin endelige anbefaling til Politidirektoratet (POD) om lokaisering av lensmannskontorer og politistasjoner.
  • POD har beslutningsmyndighet og avgjør ny lokal struktur for norsk politi i midten av januar 2017.
  • Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker.
  • POD vil med en slik tidsplan ha omlag to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet innen 1. april 2017. KILDE: POLITI.NO

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken