Masterplan for storutbygging: – Det er en unik mulighet

Ife ble startet i 1948 og med verdens sjette atomreaktor. Den er lagt ned. Nå har instituttet laget en ambisiøs masterplan for fremtiden.