Fem vil bygge ny barnehage

Den første anbudsrunden ble avlyst. Nå har det kommet inn fem tilbud fra entreprenører som ønsker å bygge nye Dalen barnehage.