Sharif dømt til ni måneders fengsel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Dommen i straffesaken mot den tidligere dekk-baronen har falt.

DEL

Dommen lyder på ni måneders fengsel. Sharif har også fått en bot på 200.000 kroner.

Det var Dagbladet som omtalte dommen først.

– Siktede dømmes for at han i perioden 2011 til og med 2014 har unnlatt å oppgi tilsammen 5 869 135 kroner til skattemyndighetene, og dermed unndratt til sammen 1 684 337 kroner fra beskatning, heter det i den ferske dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Det har foreløpig ikke lykkes RB å få kommentar fra Sharif direkte. Via sin advokat, Jon Christian Elden, sier han imidlertid følgende:

– Sharif er fornøyd med dommen og at saken er avsluttet. Han er dømt på sin egen forklaring, har vedtatt dommen og håper på snarlig soning.

Les også:

Sharif kan slippe unna med 10 måneder i fengsel

Bobestyrer legger ut Sharifs bil på finn.no 

Politiet fant Sharif-bil verdt «flere hundre tusen kroner»

Skylder over 90 millioner - ruller videre med nytt selskap

Datamaskiner og millioner av kroner er borte 

Dommen faller etter at Sharif har tilstått skatteunndragelser på 1,5 millioner kroner og regnskapsrot. Politiet har før saken kom opp for retten frafalt flere andre mer alvorlige tiltalepunkter.

Hele fengselsstraffen er gjort ubetinget.

Tingretten har funnet få formildende omstendigheter, utover Sharifs egen tilståelse og at han har samtykket i et beslag av verdier tilsvarende 1,4 millioner kroner som utleveres Skatt Øst. Retten avviser blant annet at medieoppmerksomheten saken har hatt, og belastningen det har vært for Sharif, gir grunnlag for å redusere straffen.

– Årsaken til at saken har fått medieoppmerksomhet er at siktede er en profilert person. Det er ikke holdepunkter for at den offentlige interessen ville vært mindre om siktelsen fra starten av utelukkende gjaldt grovt skattesvik, står det å lese i dommen som feller Sharif for brudd på både ligningslov og regnskapslov.

Den tidligere dekkbaronen ble pågrepet etter at han slo ni av sine selskaper konkurs og skyldte 94,5 millioner kroner våren 2015. Det var bostyrer Christian Lundin som anmeldte Sharif for mulige straffbare forhold.

I tingretten sist uke erkjente Sharif straffskyld for alle punktene han var siktet for.

– Jeg erkjenner det som er gjort og legger meg helt flat, sa Sharif da han forklarte seg for dommeren.

– Livet mitt har stått på vent

Den tidligere dekkbaronen fortalte at han ikke ønsket en rettssak «med masse vitner og dokumenter».

– Jeg har ringt politiadvokaten flere ganger for å få en avklaring på saken. Jeg ønsket å få vite hvorvidt jeg sendes ut av landet, eller må sone flere år i fengsel. Livet mitt har stått på vent under denne saken, sa Sharif.

– Jeg sier «ja» til alt, bare jeg blir ferdig med saken ...

– ... nå er det min jobb og påse at du heller ikke blir straffet for noe du ikke har gjort, avbrøt dommeren.

Ville ha lavere straff

Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche la i retten ned påstand om ti måneder i fengsel og en bot på 250.000 kroner. Hun viste til at saken omhandlet «betydelige beløp». Sharif har mulighet til å anke om dette blir dommen.

Politiet ville gi Sharif rabatt for at han har tilstått, men ikke at saken har tatt lang tid å etterforske.

– Denne saken viser hvor mye ressurser det offentlige bruker når de skal ettergå en slik sak. Denne saken har «gått på skinner» og ikke tatt lengre tid en man må kunne forvente i en slik sak, sa hun.

Sharif ble pågrepet og satt på glattcelle i juni 2015 etter at dekkimperiet raknet. Han ble senere løslatt.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, la ned påstand om åtte måneders fengsel under rettsforhandlingene. Han tok også til orde for at dommen delvis burde kunne sones med fotlenke. Han argumenterte også for at 100.000 i bot burde holde. Dommen ble altså strengere enn som så.

Bostyrer kritisk

Bostyrer Christian Lundin uttalte til Nettavisen sist fredag at han ikke var kjent med at saken skulle opp for retten nå. Lundin er svært kritisk til både gjennomføring og innhold i straffesaken mot Sharif. Han mener Sharif har sluppet  for lett unna det han mener er åpenbare straffbare forhold.

– Jeg mener det er begått massive bounndragelser, virksomheten har over tid vært drevet for kreditorenes regning, og det foreligger omfattende brudd på aksjeloven. Jeg har sendt inn en formell klage til politiet, men har ikke fått svar ennå.

KRITISK: Bostyrer Christian Lundin er ikke fornøyd med politiets arbeid i Sharif-saken.

KRITISK: Bostyrer Christian Lundin er ikke fornøyd med politiets arbeid i Sharif-saken.

Lundin sier det gjennom bobehandling er avdekket store overføringer av både kontanter og andre verdier til Sharif og hans nære familie fra selskapene i tiden før de gikk konkurs.

– Jeg lurer på hvorfor politiet har frafalt siktelsen for dette, sier Lundin.

Ille synes han også det er at politiet og Sharif har gått med på en avtale om at beslaglagte verdier overføres Skatt Øst.

– Dette er penger som helt klart skulle tilfalt boet. Hvis det stemmer at Skatt Øst har fått utbetalt midlene innebærer det en favorisering av en enkelt kreditor, og midlene skulle gått til dekning av boomkostninger. Hvis det stemmer at politiet har bidratt til det så er det oppsiktsvekkende, sier Lundin.

– Jeg har forholdt meg til en skriftlig bekreftelse fra politiet om at så ikke skulle skje, legger han til.

Lundin ønsker ikke å spekulere i hva årsaken til tiltalefrafallet eller Skatt Øst-avtalen kan være.

– Jeg har sendt en klage og bedt om en redegjørelse. Jeg får se hva de svarer før jeg tar stilling til hva som skal gjøres videre.

Politiadvokat Charlotte Visdal Benneche er klar over Lundins kritikk, men har få kommentarer.

– Får stå for hans regning

– Kritikken får stå for han regning. Vi har mottatt det vi tolker som en klage, og den har vi oversnedt Statsadvokaten for behandling. Det er ikke riktig å kommentere saken før klagen er behandlet, sier hun.

Politiadvokaten opplyser for øvrig at bostyrer har mulighet til å fremme et omstøtelseskrav dersom han mener verdier som skulle tilfalt boet er disponert galt.

Når det gjelder selve dommen, som altså er noe mildere enn hva hun la ned påstand om i retten, har hun følgende kommentar:

– Vi er fornøyd med at Sharif er dømt i tråd med sitelsen. Det er for tidlig å si noe om hvorvidt en anke fra vår side er aktuelt.

Saken oppdateres.

Artikkeltags