Gå til sidens hovedinnhold

Butikker bryter tobakksloven: – Grenser til det komiske

Artikkelen er over 5 år gammel

Ordene «tobakk» eller «snus» skal ikke være synlige på skapene i landets butikker.

– Vi mener det ikke er hjemmel i dagens forskrifter til å pålegge handelen å fjerne betegnelsene tobakk og snus på skapene som inneholder slike produkter, sier direktør Torstein Schroeder i organisasjonen Virke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lovlige salgsvarer

I tobakksskadeloven fra 2013 heter det at «skap eller skuffer med tobakk, herunder snuskjøleskap, ikke kan merkes med angivelse av «tobakk» eller «snus» på en slik måte at dette er synlig for butikkens kunder.

Helsedirektoratet er informert om at det i flere butikker ikke er samsvar mellom gjeldende regelverk og praksis og har henvendt seg til hele salgsbransjen for tobakksvarer.

– Vi er enige i, og forstår målsettingen om å redusere forbruket, men så lenge produktene er lovlige salgsvarer, må det være lov å henvise kundene til hvor disse produktene finnes i butikkene, mener Schroeder.

– Fokuset i helsearbeidet bør være på tiltak som har reell effekt, blant annet på redusert tobakksbruk. Det har ikke dette tiltaket, legger han til.

Store kostnader

Schroeder påpeker at det vil påføre butikkene relativt store kostnader å etterkomme direktoratets krav om å fjerne enhver merking. Det er kostnader som, ifølge Virke, må tas uten at det resulterer i noen helsegevinst.

– Vår vurdering var og er at verken reguleringen rundt produkt- og prisopplysninger eller reklameforbud er til hinder for en slik merking av skapdører, sier han.

Helsedirektoratet påpeker også viktigheten av ikke å la skap eller skuffer med tobakk bli stående åpne etter bruk. Det pekes på at varene da blir synlige for butikkens kunder og at «oppbevaringsenhetene etter bruk er tungvinte eller tidkrevende» å lukke igjen.

Skriftstørrelse

– Det er beklagelig at skap i enkelttilfeller blir stående åpne etter bruk, og bransjen vil nok en gang understreke viktigheten av dette i egne systemer, sier Virke-direktøren.

– Bransjen har moderert seg kraftig både når det gjelder skriftstørrelse og omfang sammenlignet med det enkelte gjorde i en tidlig fase etter at synlighetsforbudet ble innført, minner Virke-direktøren om.

Butikkene har også av hensyn til plass og svinn vært nødt til oppbevare produkter som legemidler bak skapdørene.

Da er det naturlig med en viss merking, sier han.

– Et komisk skjær

Morten Wold (Frp) reagerer på Helsetilsynets refs.

– Dette er en detaljstyring fra direktoratet som grenser til det komiske, sier Frp-politikeren, som sitter i helsekomiteen på Stortinget, til ANB.

Wold var ikke klar over forskriften i tobakksskadeloven om at merking av skap med «Tobakk» eller «Snus» anses som tobakksreklame, men synes byråkratiseringen tar overhånd og har vokst seg for stor i lys av Helsedirektoratets brev.

– Butikkene har tilpasset seg mye på kort tid allerede ved å flytte tobakksvarer inn i egne skap bak butikkdisken. Det er lov å selge disse varene, og at det står tobakk eller snus med svart skrift på grå bakgrunn er verken prangende eller lokkende. Jeg regner med at direktoratet har mer fornuftige ting å bruke tiden på enn å detaljstyre butikkene, sier han. (ANB)

Kommentarer til denne saken