Hevder å ha funnet grove brudd – utestenger veientreprenør

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene, svart arbeid og avtaler som ikke etterleves. Det hevder Statens vegvesen og utestenger derfor romeriksfirmaet Trafikkdirigering AS fra oppdrag.