– Vi har veldig mange som står på venteliste, dessverre er det ikke sengeplass nok til alle

Her får mange unge motivasjonen tilbake.