– Det er jo et ønske om å få avsluttet selskapet så fort som mulig

Artikkelen er over 3 år gammel

Eierkommunene er ikke fornøyd med rapporteringen til Strandveien 1 AS. Det pekes på manglende framdriftsplan for avviklingen av selskapet og mangelfull informasjon om utgifter.