Ikke gå glipp av noe. Få tilgang til RB+ her!

Spetalen var blant foredragsholderne på hydrogenkonferansen i Lillestrøm i går, der han snakket om næringsmulighetene i overgangen til hydrogren som energibærer.

Sammen med blant andre Jan Haudemann Andersen og Tore Aksel Volberg, er Spetalen storaksjonær i hydrogenselskapet NEL, med røtter helt tilbake til Norsk Hydros elektrolyseaktivitet startet i 1927.

Mener bil er nøkkelen

– Vi står overfor en energirevolusjon i verden, med dramatisk lavere produksjonskostnader for fornybar energi – og jeg tror det store markedet er i transportsektoren. Skal vi lykkes i hydrogen, må vi inn i tyransportsektoren. Det er der pengene er – og det er bil vi må inn på, konstaterte Spetalen foran en fullsatt sal på Thon Hotel Arena.

Han viser til at hydrogen kan produseres billig og effektivt, og spår i tillegg at prisene på hydrogenbiler vil halveres i løpet av få år.

– Alle bilprodusenter med unntak av Tesla har tro på hydrogen framfor litium i framtida, hevder Spetalen – og viser til at den store kostnaden for el-biler i dag er batteriene.

– Litium er et sjeldent metall, og det vil bli dyrere etter hvert som det produseres flere el-biler, mens hydrogenbiler blir billigere og billigere å produsere, sa investoren.

Myndighetene på banen

Før sommeren kjøpte NEL det danske hydrogendrivstoff-selskapet H2 Logic for 300 millioner kroner – og da Spetalen viste et bilde av en H2 Logic-stasjon som er under bygging i Hamburg, slo han fast:

– Her ser vi antagelig fremtiden. Her er det store muligheter for å tjene store penger!

Øystein Stray Spetalen hadde også en oppfordring til norske myndigheter om å være på banen i så måte:

– NEL og H2 Logic har 95 prosent av omsetningen utenfor Norge, men 95 prosent av kunnskapen sitter i Norge og Danmark. Staten har subsidiert Tesla-salget i Norge med 10 milliarder. Hadde man brukt en brøkdel – fem prosent – av dette på å bygge opp et hydrogennett, ville man fått et nett som dekket 60-70 prosent av det norske markedet.

Etterlyser hydrogenstrategi

Alt ligger til rette for en storstilt satsing på hydrogen i Norge – men det forutsetter en offensiv nasjonal strategi, mener fornybarnettverket OREEC.

– Norge ligger langt framme på dette området. Hyundai har allerede valgt oss som satsningsområde for sine hydrogenbiler, og de politiske ambisjonene er store både lokalt og regionalt, sier direktør Jan Carsten Gjerløw i OREEC på Kjeller – Oslo-regionens nettverk innen fornybar energi og miljøteknologi.

– Men det tar for lang tid å få på plass en nasjonal strategi. Hele satsingen på det som kan bli Norges neste energieventyr mister dermed moment i en viktig fase, legger Gjerløw til.

Ros til Skedsmo

I går arrangerte OREEC konferanse med næringsutvikling innen hydrogen som tema på Thon Hotel Arena i Lillestrøm, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Norsk hydrogenforum.

– Vi ønsker å få til en skikkelig satsing på hydrogen i transportsammenheng – ikke bare for bil og buss, men også for tog og skipstrafikk – og det må skje i et samarbeid der både det offentlige og industrien deltar, sier Gjerløw.

Han roser Skedsmo kommune for å være framoverlent og for å ha både ambisjoner og gjennomføringsvilje i så måte.

– Skedsmo er en foregangskommune og et forbilde på dette området. De kjøpte den første hydrogenbilen i Norge, de vil ha den første store hydrogenstasjonen og de ønsker busser som går på hydrogen. Også Akershus fylkeskommune er på ballen og i forkant av den nasjonale satsingen, slår han fast.

– Kan ta en lederrolle

Kristian E. Vik, prosjektleder for Blue Move (se faktaboks) i OREEC og generalsekretær i Norsk hydrogenforum, mener alt ligger til rette for å lykkes med hydrogen på Romerike.

– Vi har både små og store produsenter av vannkraft, samtidig som vi er en stor logistikkregion med mye transport. Romerike kan ta en lederrolle på å gjennomføre nullutslipp innen transport, slår han fast.

Fakta

  • OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) ble etablert i 2006/2007, og er en egen avdeling av Kunnskapsbyen Lillestrøm der aktivitetene innen fornybar energi og miljøteknologi er organisert.
  • Avdelingen gjennomfører internasjonale prosjekter, bl.a. innen Interreg, EUs virkemiddel for interregionalt samarbeid som bidrar til at lokale, regionale og nasjonale klimamål nås.
  • Et av disse prosjektene er Blue Move (The Blue Move for Green Economy), som skal fremme økt bruk av fornybar energi ved bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brensel.