Klirret i glass etter kjempesmellen: – Vi målte kun neglisjerbare rystelser

Bjønndalen bruk har ikke fått meldinger om skader etter kjempesmellen i steinbruddet torsdag ettermiddag.