Portalen går foran som et godt eksempel

GRØNT: Anleggsleder i Veidekke, Erik Knutsen (t.v.), og byggeleder i Akershus Energi Varme, Arnt-Magne Torjuul, har sørget for bruk av fjernvarme allerede under byggingen av Portalen. Det har gitt store miljøgevinster. (Foto: Tom Gustavsen)

GRØNT: Anleggsleder i Veidekke, Erik Knutsen (t.v.), og byggeleder i Akershus Energi Varme, Arnt-Magne Torjuul, har sørget for bruk av fjernvarme allerede under byggingen av Portalen. Det har gitt store miljøgevinster. (Foto: Tom Gustavsen) (Foto: )

Diesel- og gassaggregater som både bråker og forurenser på byggeplasser som skal varmes og tørkes kan være på vei ut. Bruk av fjernvarme i stedet kan ha kuttet utslippene fra byggeplasser i Lillestrøm og Lørenskog med så mye som 1.400 tonn CO2 de siste tre årene.

DEL

KAMPANJE: Prøv RB+ for kun 1 krone i 1 måned!

Det viser beregninger Akershus Energi Varme AS (AEV) har gjort på 25 byggeplasser de har levert fjernvarme til de siste tre årene.

1.400 tonn CO₂ tilsvarer et års utslipp fra 700 diesel- og bensinbiler.

Portalen i Lillestrøm er ett av utbyggingsprosjektene AEV har kommet tidlig inn med fjernvarmeleveransene til. Anleggsleder Erik Knutsen hos Veidekke, som bygger Portalen for OBOS, sier fjernvarmeløsningen har mange klare fordeler sammenlignet med de tradisjonelle løsningen med gass- eller dieseldrevne aggregater som varmekilde mens byggingen pågår.

Grønt bidrag

– Det er praktisk i forhold til både plassbesparelse og arbeid med rigging av utstyr opp og ned. Men først og fremst er det jo bidraget det gir til det å være en grønn byggeplass som er viktig, sier han.

I Portalen er det fjernvarme fra Akershus energipark rett uten for Lillestrøm som fyller varmesystemet i det 55.000 kvadratmeter store

GODT EKSEMPEL: Portalen i Lillestrøm. (Foto: Thor Fremmerlid)

GODT EKSEMPEL: Portalen i Lillestrøm. (Foto: Thor Fremmerlid)

byggeprosjektet. Energien er hentet fra fornybare kilder som sol, skogsflis og deponigass. I tillegg utbyttes spillvarmen i renset kloakk det kommunale renseanlegget. Avgjørende for å dra nytte av fjernvarmen allerede under byggingen er naturlig nok at det finnes en leverandør i nærheten, og at man planlegger utbyggingen slik at de kan montere anlegget tidlig i byggeprosessen. Det handler rett og slett om logistikk og planlegging, slik at man ikke venter med å montere byggets permanente varmeforsyning til utbyggingen nærmer seg slutten.

VARMESENTRAL: Det er fra dette rommet fjernvarmen sendes ut i Portalen. Anleggsleder Erik Knutsen (t.h.) og byggeleder i Arnt-Magne Torjuul kan ramse opp flere fordeler med en slik løsning. (Foto: Tom Gustavsen)

VARMESENTRAL: Det er fra dette rommet fjernvarmen sendes ut i Portalen. Anleggsleder Erik Knutsen (t.h.) og byggeleder i Arnt-Magne Torjuul kan ramse opp flere fordeler med en slik løsning. (Foto: Tom Gustavsen) (Foto: )

– Det kommer mer og mer av tidlig montering på våre byggeplasser, der fjernvarmeforsyning er mulig, sier Knutsen.

Byggeleder Arnt-Magne Torjuul i AEV bekrefter at interessen for å gjøre byggeplassene enda grønnere vokser i byggebransjen.

– Ja, vi merker det godt. Fordelene er så store, både praktisk og miljømessig. Rent økonomisk viser det seg også som en god løsning, sier han.

– Denne vinteren har vi inngått byggvarmelevering i 11 prosjekter.

– Enkelt å ta i bruk

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøvernorganisasjonen Zero mener enda flere burde følge Portalens eksempel.

– Det brukes overraskende mye fossil energi på anleggsplassene, både til anleggsmaskiner og oppvarming og byggtørking. Utslippene er betydelige. Anleggsmaskiner er sannsynligvis det som slipper ut mest CO₂, men når det gjelder oppvarming og tørking så finnes det fullgode nullutslippsalternativer som det er enkelt å bytte til, sier han, og understreker at det er summen av alle de små utslippene det handler om i utslippskampen.

– Derfor er det viktig å tenke miljøvennlig oppvarming også under byggeprosessen, ikke bare i det ferdige bygget.

Artikkeltags