Er sikker på at den nye storkommunen vil sette fart på næringsutviklingen: – Det vil bli veldig travelt i byen vår

Det kommer til å bli travelt for utbyggere og utleiere med ledige næringsarealer i Lillestrøm i årene som kommer.