Kjeller-prosjekter får millionstøtte – romfartsplaner inn for landing

SNART I MÅL MED FØRSTE ETAPPE: Prosjektleder Sondre Malde Pedersen i Kjeller Innovasjon AS jobber med å etablere en romfartsinklubator. Foto: Torstein Davidsen

SNART I MÅL MED FØRSTE ETAPPE: Prosjektleder Sondre Malde Pedersen i Kjeller Innovasjon AS jobber med å etablere en romfartsinklubator. Foto: Torstein Davidsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Romfartsteknologi, solcellepark og næringsklynge for hydrogen er stikkord når ulike prosjekter tilknyttet forskningsmiljøet på Kjeller får drøyt 2,8 millioner kroner i støtte.

DEL

Både statlige og fylkeskommunale midler inngår i Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus, og hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune delte onsdag ut totalt 11,5 millioner kroner til 31 prosjekter innen innovasjon og næringsutvikling.

Skal gi hjelp i startfasen

– I Akershus er det sterke forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer og bedrifter med et stort potensiale. Regionalt innovasjonsprogram skal gi hjelp i startfasen for mer næringsutvikling og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier utvalgsleder Eirik Bøe (V) i en pressemelding.

Bøe peker på at regionen vokser svært raskt og står overfor en rask teknologiutvikling og digitalisering. Dette vil utfordre etablerte forretningsmodeller, samt klima- og miljøutfordringer som krever omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn.

– Midler fra programmet  går til utviklingsprosjekter i regi av bedriftsnettverk og klynger, næringsforeninger, organisasjoner, kommuner og FoU-aktører, med formål om økt innovasjon, utvikling og verdiskapning i regionen, sier han.

Romfart og solcellepark

Av de 11,5 millionene som er fordelt i denne runden, går 2.825.000 kroner til følgende prosjekter på Romerike:

 • Kjeller Innovasjon (700.000 kroner): Etablere kompetanseakselerator for rekruttering av kompetanse til høyteknologiske oppstartselskaper med bakgrunn fra forskningsmiljøene på Kjeller, Ås og i Oslo. Kjeller innovasjon ønsker å tiltrekke seg entreprenørskapsteam som kan bistå i akselerasjonen av selskapene.
 • Kjeller Innovasjon (350.000 kroner): ESA BIC hovedfase. Prosjektet handler om etableringen av en norsk rominkubator – European Space Agency Business Incubation Center (ESA BIC) i samarbeid med Norsk Romsenter. ESA BIC Norway skal bli et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering av romteknologi til nasjonale og internasjonale markeder. Norsk romindustri omsetter årlig for om lag 7 milliarder kroner. Innovasjon i romindustrien er svært kostbart og få initiativ støtter dette. 34% av norsk romindustri er lokalisert i Oslo og Akershus og det ligger et potensiale i nyetablering og videreutvikling av selskaper.
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (250.000 kroner): Grønn innkjøpsarena: økt uttelling av grønne offentlige innkjøp.
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (250.000 kroner): Grønn Kapital – kanal for flere fornybarinvesteringer i Hovedstadsregionen.
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (250.000 kroner): «Seeing is believing» – et mulighetstudie for etablering av en solenergipark i Oslo/Akerhus. Solcelleparken vil kunne bli en arena for å vise frem og utvikle norsk teknologi innenfor solenergi og relatert teknologi.
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (200.000 kroner): Fra besøk til business.
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm (175.000 kroner): En sluttet sirkel - regional kunnskap og internasjonale muligheter.
 • Norsk hydrogenforum (300.000 kroner): Næringsklynge for hydrogen og brenselceller. Osloregionen vil utgjøre den geografiske kjernen i klyngen, men klyngen skal ha nasjonalt omfang. Ambisjonen er å bidra til vekst for norske virksomheter fra alle ledd i verdikjeden gjennom samarbeid om innovasjon og nyskaping, internasjonalisering og forretningsutvikling.
 • WEAG Solutions AS (350.000 kroner): Kommersialisering av miljøteknologi – III.

Håper å lande til sommeren

Forretningsutvikler Sondre Malde Pedersen i Kjeller Innovasjon AS er prosjektleder for ESA BIC Norway – altså etableringen av en nasjonal romfartsinkubator på Kjeller.

Han slår fast at pengene fra Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus kommer godt med.

– Vi jobber nå med å få på plass den finansieringen som ESA (European Space Agency, red. anm.) krever for at vi skal kunne dra dette i gang, og disse midlene er helt avgjørende for å komme i mål med resten av partnernettverket, sier Pedersen.

Han tar sikte på å lande første fase av prosjektet i løpet av ganske kort tid.

– Vi er nå i direkte forhandlinger med ESA, og målet er å åpne inkubatoren i løpet av sommeren, forteller Sondre Malde Pedersen til Romerikes Blad.

Fakta

 • Regionalt innovasjonsprogram (RIP) er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles tilskuddsordning for regionale innovasjonsprosjekter.
 • Programmet skal bidra til å bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i regionen, øke innovasjon og verdiskapning gjennom samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlig sektor, tilrettelegge for sysselsetting og arbeidsplasser i regionen og styrke innovasjonssystemet i regionen.
 • I regional plan for innovasjon og nyskapning er det pekt ut fem innsatsområder somligger til grunn for tildelingene fra programmet: Klynge- og nettverksutvikling, entreprenørskap og vekstbedrifter, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon, tidligfase finansiering og kommersialisering av forskningsresultater.

Kilde: Akershus fylkeskommune

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken