Næringsbygg ved E6 har fått ny eier

Partene vil ikke ut med prisen.

DEL

Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS har kjøpt en logistikkeiendom Bulk Infrastructure AS har utviklet i Bulk Park Lindeberg, ved E6 i Sørum.

Eiendommen som er solgt er den hvor selskapet Alimenta skal flytte inn.

Det er nettstedet Estate som melder dette.

Eiendommen er en delav en «pakke» på i alt tre næringseiendommer. De to andre ligger i Follo. Samlet omfatter handelen utleibart areal på 16.000 kvadratmeter.

Hvor mye eiendommene er solgt for vil ikke partene ut med.

– Vi går ikke ut med noen beløp på denne transaksjonen, opplyser kommunikasjonsansvarlig Lars Hognestad i Bulk Infrastructure til Estate Nyheter.

Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS er et fond forvaltet av Aberdeen Standard Investments. Totalt forvalter fondet verdier for 525,7 milliarder pund over hele verden.

– For logistikk og lagring har vi fokus på viktige logistikknutepunkter langs E6 fra Vestby til Gardermoen, som vi anser for å være de mest attraktive områdene for dette segmentet. Derfor passer denne porteføljen godt i strategien vår, sier Jens-Petter Guthus, som er transaksjonssjef Norden hos Aberdeen Standard Investments, til Estate Nyheter.

Bulk Park Lindeberg

  • Er et av eiendomsutvikleren Bulk Infrastucture sine prestisjeprosjekter, nær E6 på Romerike.
  • Her har Bulk ervervet et område på 250 mål, som nå bygges ut for en rekke store bedrifter, i hovedsak innen logistikk, industri og produksjon. De første byggene står allerede ferdig.
  • Noen av dem som allerede har signert avtale med det nye næringsområdet er blant andre Alimenta AS, en av landets største leverandører av råvarer, ingredienser og smak til matprodusenter, og det svenske selskapet Hydroscand A/S, som jobber med montering og distribusjon av slanger og ledningskomponenter.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken