Eiendommen ble kjøpt for 850.000 – nå er den verdivurdert til 40 millioner

Forventer stor interesse fra utbyggere.