Domino's kan ha tapt 300 millioner

TAPSPROSJEKT: Engelske Domino's sin satsing i Norge og overtagelsen av Dolly Dimple's-kjeden ble et stort tapsprosjekt. I omtalen av 2019, kommer det fram at omsetningen steg til 366 millioner kroner.

TAPSPROSJEKT: Engelske Domino's sin satsing i Norge og overtagelsen av Dolly Dimple's-kjeden ble et stort tapsprosjekt. I omtalen av 2019, kommer det fram at omsetningen steg til 366 millioner kroner. Foto:

Den norske satsingen til Domino's kostet eierne 150 millioner kroner over to år. Revisor kritiserer selskapet og mener at tapene var dobbelt så høye.

DEL

Torsdag ble Domino's Pizza Norway sine regnskaper fra 2018 oversendt Brønnøysundregistrene, mer enn et halvt år på overtid. Der kommer det fram at satsingen til den engelske kjeden i Norge har vært et enormt tapsprosjekt.

Det kommer fram i en sak hos Dagens Næringsliv.

Driftsresultatet viser et tap på 76 millioner kroner av en omsetning på 163 millioner. Med et like stort underskudd året før, betyr det at eierne gikk 150 millioner kroner i minus på driften av restaurantene i 2017 og 2018.

Får revisor-kritikk

Selskapet får imidlertid sterk kritikk fra sin revisor KPMG i deres beretning. De mener blant annet at selskapet burde skrevet ned verdiene med ytterligere 149 millioner kroner.

«Selskapet har ikke klart å ha orden i den daglige bokføringen for å sikre at de finansielle rapportene er oppdaterte og riktige. Dette har ført til betydelige feil og mangler i årsregnskapsprosessen, og påvirket håndteringen av regnskapsfrister», skriver revisor.

Eirik Bergh er deleier i Domino's Pizza Norge og er en av dem som først tok kjeden til Norge. Nylig ble det kjent at han og Birgir Bieltvedt har kjøpt aksjemajoriteten i Domino’s Pizza Group plc (DPG), og at de skal drive kjeden videre. Det betyr blant annet at pizzarestaurantene i Lillestrøm, Lørenskog, på Jessheim og Strømmen ser ut til å videreføres.

– Jeg vil henvise til daglig leder Robin Caley når det gjelder tallene for 2018, da selskapet var styrt av Domino's Pizza Group plc. Vi er klar over kritikken fra revisor angående balanseføring av eiendeler, men vi tror disse eiendelene på sikt vil vise seg å ha en betydelig høyere verdi enn hva bokførte verdier viser i dag, så vi er ikke nødvendigvis enige i revisors kommentar. Det sagt, gitt de svake resultatene de siste årene kan vi forstå at revisor ønsker å være forsiktig, skriver Bergh i en melding til DN.

– Har gjort betydelige forbedringer

Han forteller at de overtar et gjeldfritt selskap.

– Vi overtar fullstendig i løpet av våren og skal dykke dypere ned i materien før vi er høye og mørke og slenger ut et tall. Det viktigste er å få lønnsomhet – det forutsetter at folk kjøper mye pizza, sa han til DN forrige uke.

Robin Caley forteller til DN at de ikke valgte å skrive ned verdiene på pizzarestaurantene.

– Det er for mange ukjente faktorer på nåværende tidspunkt til å beregne et nøyaktig, langsiktig estimat av den fremtidige økonomien i våre nye butikker. Vi har et annet syn på saken enn våre revisorer. Vi så på verdier av butikker i sammenlignbare markeder og tok høyde for den planlagte transaksjonen da vi avgjorde hvorvidt nedskrivning var nødvendig, sier den tidligere engelske eieren til avisen.

– Rapporteringen denne uken er relatert til situasjonen i 2018. Siden den gang har vi gjort betydelige forbedringer med tanke på regnskapsprosessen, og sikter på å levere regnskap i tide framover, sier han videre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken