AIM har inngått byggekontrakt verdt 130 millioner kroner

RYGGE: F-35 skal få motordepot på Rygge. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix)

RYGGE: F-35 skal få motordepot på Rygge. (Foto: Ned Alley / NTB scanpix) Foto:

DEL

AIM Norway på Kjeller fattet det formelle vedtaket om å etablere motordepot for de nye F-35 jagerflyene på Rygge rett før jul.

Nå er AF Gruppen tildelt byggekontrakten. Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er 130 millioner kroner ekskl. mva. Arbeidene starter i mai 2018 og vil være ferdigstilt i august 2019.

AIM hadde i utgangspunktet håpet å bygge motordepotet på Kjeller, men kommunale krav satte en stopper for det allerede i 2015.

Les også:

AIM Norway landet på Rygge

Unik kompetanse på flyttefot

Forsvarsdepartementet har sendt ut denne pressemeldingen:

Norske myndigheter har hele tiden arbeidet for AIM Norway som skal få ansvaret for motorvedlikeholdet, og i 2014 ble Norge utpekt til å etablere motordepotkapasitet i Europa sammen med Tyrkia og Nederland.

Kampflyet F-35 utvikles med et logistikk- og vedlikeholdskonsept som er helt forskjellig fra dagens F-16 fly. Vedlikeholdskonseptet er etablert for å gi en mest mulig kostnadseffektiv løsning for partnerlandenes drift av sine F-35, og for å gi høyere tilgjengelighet på flyene, og dermed høyere operativ evne for Forsvaret i fred, krise og krig. Luftforsvaret har ansvaret for det daglige vedlikeholdet av F-35. Tyngre vedlikehold av flyene ivaretas gjennom en global løsning der industrien etablerer regionale verksteder for skrog, motor og komponenter. Norge sluttet seg til partnerskapets to-delte vedlikeholdskonsept, jf. Stortingets behandling av Prop. 73 S (2011-2012).

– Det er svært gledelig at styret i AIM Norway har fattet et vedtak om å etablere et motordepot for F-35 på Rygge. Etableringen er en ny viktig milepæl for selskapet og for det flytekniske miljøet i Norge. Understøttelse av militære luftsystemer er en av de prioriterte kompetanseområdene for samarbeid mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien i den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

At Norge ble utpekt til å etablere motordepotet er en anerkjennelse av den tillit amerikanske myndigheter har til at Norge og AIM Norway vil levere denne tjenesten til partnerskapet. Norske myndigheter jobber aktivt for at norsk industri skal få vedlikeholdsoppdrag knyttet til F-35. Flere bedrifter har fått oppdrag knyttet til produksjon og et antall norske bedrifter er også aktivt med å konkurrere om vedlikeholdsoppdrag. Etter en konkurranse i 2014, ble AIM Norway valgt av amerikanske myndigheter til å etablere ett av tre motordepoter i Europa for vedlikehold av F-135-motoren. Selskapet planlegger med at motordepotet etableres i 2020/21.

Artikkeltags