Kameraten ba ham om ikke å kjøre – hadde over 2 i promille

Familiefaren er dømt til 36 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand to ganger i fjor høst. Det er ikke første gang han dømmes for fyllekjøring.