Kåre har levert anmeldelse og krever millionerstatning: – Miljøkriminalitet

Skogeier Kåre Homble har anmeldt Viken Skog for kjøreskader i et område som er tenkt som naturreservat. Nå krever han millionerstatning.