Fenomenet er så sjeldent at familien på Romerike er én blant fire i verden

Fenomenet som gjorde at familien Enberget svettet blått viser seg å være mer sjeldent enn først antatt.